En aqiqah for en gutt innebærer ofring av to sauer/geiter.
En aqiqah for en jente innebærer ofring av én sau/geit.

Doner din aqiqah med Islamic Relief

Når et barn blir født, er det en sunnah fra profeten Muhammad (fred være med ham) å ofre husdyr og dele kjøttet mellom venner og slektninger, samt til samfunnsmedlemmer i nød. Dette kalles aqiqah, og det er en dydig handling i islam.

Profeten Muhammad (fred være med ham) ga en aqiqah da sine to elskede sønnesønner, Al-Hasan og Al-Husain (fred være med dem) ble født.

Muslimer oppfordres også til å barbere barnets hode og donere vekten av håret deres i sølv til utsatte familier.

En aqiqah finner vanligvis sted på den syvende dagen etter barnets fødsel, men kan også utføres senere.

En aqiqah-seremoni er en feiring der kjøttet fra det ofrede dyret tilberedes og deles med familie, venner og medlemmer av lokalsamfunnet som er i nød.

Islamic Relief driver et aqiqah-prosjekt der folk kan donere aqiqah-kjøtt direkte til dem som trenger det mest.

Målet er å hjelpe sårbare familier som ikke alltid vet hvor det neste måltidet kommer fra, og å gi dem lindring og oppmuntring i en vanskelig situasjon.

I mange land er kjøtt spesielt dyrt og utenfor rekkevidde for dem som trenger det. Derfor setter mange stor pris på muligheten til å tilberede kjøtt til familiene sine.

Islamic Reliefs medarbeidere deler ut pakker med ferskt kjøtt til de mest sårbare i lokalsamfunnet, som enker, barn, eldre og mennesker som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine.

Hver pakke inneholder rundt 5 kg kjøtt per familie.

Når bør du gi aqiqah?

En aqiqah finner vanligvis sted på den syvende dagen etter barnets fødsel. Det er imidlertid ikke noe i veien for å gjøre det på et senere tidspunkt.

Hvordan utføres aqiqah?

Ofringen utføres vanligvis av en voksen mann i henhold til vanlige sharia-retningslinjer (halal) for kjøtt. Dyret/dyrene må være friske, oppfylle kravene til minstealder for slakting og ikke slaktes i synet av andre dyr.

For en guttebaby ofres to dyr. For et jentebarn ofres ett dyr.

Offeret deles deretter mellom familiemedlemmene som utfører ofringen. Deretter deles det ut til de fattige og trengende. For familie og venner arrangeres det ofte en fest for å feire og dele kjøttet.

Hva er aqiqah-seremonien?

Aqiqah utføres ofte først, og deretter følger en sosial sammenkomst med familie og venner, der en del av kjøttet deles som et måltid.

Hvordan kan Islamic Relief gjøre aqiqahen din spesiell?

Islamic Relief har utviklet sitt Aqiqah-prosjekt slik at folk kan donere offermåltidet direkte til dem som trenger det mest.

Aqiqah-prosjektet gir dem som ikke har råd til å kjøpe kjøtt, muligheten til å få den ernæringsmessige fordelen av en kjøttpakke fra Islamic Relief. Prosjektet innebærer utdeling av disse ferske kjøttpakkene til de mest sårbare menneskene, inkludert kvinner, barn, eldre og flyktninger. Hver kjøttpakke som deles ut, inneholder en tilstrekkelig mengde kjøtt (i gjennomsnitt 5 kg) for en familie.

Er aqiqah obligatorisk?

Det er ulike oppfatninger om hvorvidt det er en obligatorisk handling eller en sunnah mu’akkadah (en tilbedelseshandling som Profeten (fred være med ham) utførte kontinuerlig). Den dominerende oppfatningen er at det er en sunnah mu’akkadah.

Kan man utføre aqiqah på den syvende dagen etter at barnet er født, eller på en spesifikk dag?

For øyeblikket kan vi ikke garantere at vi utfører aqiqah på den syvende dagen, ettersom vi utfører aqigah gjennom hele året.

Hvorfor blir ikke barnets navn sagt når det slaktes?

Ifølge islamsk sharia og profeten Muhammads sunna (fred være med ham) er det ikke obligatorisk å si navnet på et barn. Faktisk anbefales det å si “Bismillah”, “Allahu Akbar” under slaktingen.

Trenger dere barnets fødselsdato for å utføre aqiqah?

Vi trenger ikke barnets fødselsdato for å utføre aqiqahen.

Hvilke dyr ofres som en del av aqiqahen?

I aqiqahen ofres geiter og sauer.

Hvorfor kan ikke givere velge hvor aqiqahen skal utføres?

Selv om vi håper at vi en dag kan utføre aqiqah på alle våre feltkontorer over hele verden, vil det for øyeblikket kreve en stor del av midlene til dette prosjektet, å få utført aqiqah i et lite antall på hvert av disse stedene.

Vi har lært opp kontoret vårt i Etiopia til å gjennomføre aqiqah-prosjektet og oppfylle givernes ønsker. Dersom aqiqah-prosjektet øker i omfang, håper vi imidlertid å kunne nå enda bredere ut.

Er kjøttet til Agiqah rått eller tilberedt før det deles ut?

Vi gir rått kjøtt til mottakerne våre, slik at de kan tilberede det etter eget ønske.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR