Når vi går inn i de første 10 dagene av denne velsignede måneden, er våre hjerter og bønner med dem som gjennomfører den hellige pilegrimsreisen til Hajj i løpet av disse dagene. Selv om mange av oss ikke er i stand til å gjøre den velsignede reisen i år, er det fortsatt mange måter vi kan høste denne månedens velsignelser på.

De første ti dagene av Dhul Hijjah blir ofte referert til som de ti beste dagene i året. Profeten (fred og velsignelser være med ham) sa: “Det er ingen dager hvor rettferdige gjerninger er mer elsket av Allah enn disse ti dagene.” [Bukhari]

Her er noen tips slik at vi alle kan få mest mulig ut av disse velsignede dagene:

Les Koranen:
Å lese Koranen er en god gjerning og Allah (swt) elsker spesielt de gode gjerningene som gjøres i disse dager. Les så mye du kan, selv om det er noen få vers hver dag.

Økning i Nawaafil-bønner
Det er en rekke ekstra bønner du kan følge i løpet av dagen for å øke din tilbedelse og gode gjerninger.

Lag mye dhikr
Vår profet (fred og velsignelser være med ham) sa: “Det er ingen dager som er større for Allah eller hvor gode gjerninger er mer elsket for Ham, enn disse ti dagene, så resiter mye tahlil, takbir og tahmid under dem.” [Ahmad]

Tahmid: Al-hamdu Lillah

Tahlil: Laa ilaha ill-Allah

Tasbih: Subhaan-Allah

Istighfaar
Bruk disse velsignede dagene til å søke tilgivelse for alle våre synder.

Faste
Det er Sunnah for muslimen å faste på de første ni dagene av Dhul-Hijjah, fordi faste er en av de beste gjerningene. I en hadith qudsi sier Allah: “Alle gjerningene til Adams sønn er for ham, bortsett fra faste, som er for Meg og jeg skal belønne for det.” [Bukhari, 1805]

Profeten sa: “Å faste Arafahs dag soner to års synder: det siste og det som kommer.” [muslim]

Gi i veldedighet
Gi i veldedighet i disse velsignede dagene, så mye du kan.

Bevar slektskapsbånd
Å opprettholde slektskapsbåndene er noe av de beste gjerninger. Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: «Den som ønsker at hans forsyning skal økes og hans levetid forlenges, la ham opprettholde båndene til slektskap.» [Bukhari]

Og til slutt når Eid nærmer seg, ikke glem å gi Qurbani.

Islamic Relief Norge © 2022 | All Rights Reserved | Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR