Det var som om jeg var blind

Dette er historien om 38 år gamle Sarah Jafer, som ikke kunne lese og skrive, og følte seg stadig mer isolert fra sine barns liv og samfunnet. Nå er Sarah er i stand til å lese og skrive, og hun føler at hun er selvstendig.

Sarah Jafar er 38 år gammel og har ti barn, og hun trodde hennes sjanse til å lese og skrive var helt borte. Hun giftet seg ung, og hadde aldri hatt mulighet til å gå på skole. «Jeg kunne ikke kjøpe noe fordi jeg ikke kunne telle, og jeg visste ikke hvor mye jeg fikk i vekslepenger,» minnes hun. «Det var som om jeg var blind.»

Sarahs liv forandret seg fullstendig da hun meldte seg på et hjemmebasert Islamic Relief kurs i den sentrale provinsen Bamyan. I de ni studiemånedene taklet hun 20 emner, og leser nå flytende. Hun føler seg ikke lenger hjelpeløs når hun ser et skilt eller barnas vaksinasjonsskjema.

«De som ikke er utdannet er som folk som ikke har øyne,» sier hun. «Nå vet jeg hvilken rolle jeg spiller i samfunnet, og jeg er i stand til å gi barna mine veiledning». Bare tre av ti personer i Bamyan kan lese og skrive, og bare 12 % av kvinnene. Men takket være Islamic Relief sitt arbeid i partnerskap med utdanningsavdelingen i provinsen, har 1840 kvinner nå fullført samme kurs som Sarah.

Hvert kurs gis av kvinner i kvinnenes egne hjem, noe som gjør opplæringen lett tilgjengelig og i harmoni med kulturelle normer. Sarah verdsetter nå utdanning så mye at hun sender alle sine barn til skolen, og til og med betale $ 4 i måneden (ca. 25 kr) sli at hennes seks år gamle datter kan gå i en barnehage hvor hun lærer engelsk. Som man sier i et afrikanske ordtak: «Hvis du utdanner en mann, utdanner du en person, men hvis du utdanner en kvinne, utdanner du en nasjon.»