Flukt fra fattigdom i Bangladesh

«Familien min led fordi jeg ikke hadde en inntekt,» sier Laila Begum, som tok del i et Islamic Relief levebrød-prosjekt som blir avsluttet denne måneden. «Men, Islamic Relief hjalp meg å kjøpe en ku som gjør at jeg kan tjene opp kapital til et bedre liv i fremtiden.»

Laila og familien hennes var en av 8 787 familier i Chittagong, Bangladesh, som fikk glede av ett av Islamic Reliefs levebrød-prosjekter.

En rekke underdistrikter langs kysten i Chittagong ble i fjor hardt rammet av oversvømmelser, elveerosjon og høy salinitet. Flere hundre tusen familier mistet avlingene sine, og strevde med å tjene til livets opphold gjennom aktiviteter som de tidligere hadde vært avhengig av – som husdyrhold, gårdsdrift og fiske.

Programmet – som startet i januar 2013 – så til at områdets mest utsatte og fattige familier fikk økonomisk hjelp, opplæring og støtte til å opprette små foretak.

Familier ble identifisert gjennom nøye konferering med lokalmiljøet, lokale myndigheter og sivile samfunnsorganisasjoner. Husdyrhold, gårdsdrift og fiske ble støttet med et kontanttilskudd på BDT.10 000 (kr 730,-). Islamic Relief etablerte også kontakt med den lokale forsyningskjeden samt tjenesteleverandører.

«Islamic Relief ga et klart eksempel på gjennomsiktige og inkluderende fremgangsmåter i implementeringen av utviklingsprosjektet,» sa Mosad Hossain Chowdhury, valgt representant for Sadaha, Satkania.

Shabbir Iqbal, lokal leder for Banshkhali, et hardt rammet underdistrikt, uttalte: «Den innsatsen Islamic Relief har gjort for å hjelpe ultra-fattige mennesker å komme seg ut av fattigdommen er et initiativ vi har satt stor pris på.»

Islamic Relief © 2019 | All Rights Reserved

RASK DONER