Kjemper mot malaria i Etiopia

Rundt 21 000 utsatte mennesker i Etiopia vil få glede av et Islamic Relief-prosjekt i kampen mot malaria.

Hver dag dør det rundt 3 000 barn av malaria verden over – en sykdom som kan forebygges og behandles, og som dreper mellom 600 000 til én million mennesker i året – de fleste på det afrikanske kontinentet.

Faren er spesielt stor i avsidesliggende samfunn i Etiopia der 75 prosent av dyrkbart land er områder med svært høy risiko for malaria.

Dette 12-måneders programmet startet i juli, i Etiopias Ewa-distrikt. Distriktet er ett av stedene med høyest mor- og spedbarnsdødelighet i Afar-regionen.

Som del av prosjektet distribuerer Islamic Relief moskitonett levert av staten. Disse bestandige og insekticidbehandlede nettene vil bli delt ut til minst 3 500 familier i 10 landsbyer, som også vil få tilgang til innendørs moskitospray – administrert av 100 lokale som har fått opplæring i dette.

Islamic Relief vil også lære opp fem lokale helsearbeidere i tidlig diagnostisering og effektiv behandling av malaria, og hjelpe helsepersonell med å fremme forebygging av malaria gjennom en serie med informasjonsmøter.

To «forebygging og kontroll»-kampanjer vil bli lansert, med opplæring og mobilisering av fire skolehelsetjenester og distribuering av informasjonsbrosjyrer til samtlige lokalsamfunn.

Ethiopia

Helseprosjekter: God helse er essensielt for et godt liv – når mennesker er syke, kan de ikke arbeide, tjene til livets opphold eller gå på skole. Vi driver klinikker og sykehus, lærer opp medisinsk personell, vaksinerer barn og gir mødreomsorg. Gjennom opplysningsmøter lærer vi lokalbefolkningen hvordan de skal ta vare på helsen sin ved å bruke vann og latriner på hygienisk måte, sikre god ernæring for sine barn og unngå spredning av sykdommer som malaria og HIV/AIDS. Det er ikke bare menneskers fysiske helse vi tar oss av – vi tilbyr også rådgivning og psykososiale tjenester til barn som er traumatiserte av vold og konflikter i krigssoner som Syria og Palestina.

Islamic Relief i Etiopia: Vi har arbeidet i Etiopia siden 2000 – starten på tre år med alvorlig tørke. Våre kontorer åpnet i 2004, og gir i dag humanitær støtte og driver utviklingsprosjekter med fokus på langsiktig bærekraftighet.