«Den største smerten er å miste den du elsker, og så er det kampen for å forsørge familien din.» Halimatou Gambo mistet sin mann for 19 år siden, og selv om Islamic Relief ikke kan erstatte den kjærligheten hun har tapt har vi hjulpet henne med å brødfø familien – og med vår støtte hjelper hun nå andre enker. Islamic Reliefs levebrød-program i Niger gir kvinner som Halimatou opplæring og små, rentefrie lån slik at de kan starte opp små virksomheter og forsørge familiene sine på egen hånd. Vi har bidratt til oppstart av foretak som innsamling av ved, salg av frukt og nøtter – og selv oppdrett av geiter! Halimatou er nå president i Widows Association, en enkeforening som består av en gruppe kvinner som har mistet ektemennene sine og som nå forsøker å forsørge barna sine alene. Kvinnene i foreningen gir hverandre støtte, og samarbeider for å styrke sine foretak. «Jeg har lært så mye av den opplæringen Islamic Relief har gitt oss,» sier seksbarnsmoren Aissa Soumana, som mistet mannen sin for ti år siden. «De langsiktige lånene er en stor fordel.» Med din støtte har Islamic Relief hjulpet disse kvinnene med å oppnå fremgang og selvstendighet i en av de vanskeligste periodene i livene deres. Hjelpen er ikke kun økonomisk – den bygger også opp kvinnenes selvtillit. Halimatou fortalte oss: «Nå når vi har støtte… har vi troen på at vi kan klare å forsørge oss selv.»

CaseStudy_Niger_WidowsAssociation