I Mali er tilgang til vann en konstant bekymring. Et hardt og uforutsigbart klima, ofte rammet av tørke – for ikke å nevne de ekstra vanskelighetene med interne konflikter – etterlater familier i konstant frykt for sult hvis regnet ikke faller og avlinger slår feil. For å gjøre alt verre vil enkelte av jordbruksmetodene som brukes ødelegge det naturlige økosystemet i regionen gjennom tapping av vannkilder og utarming av fruktbar jord. Barn tvinges til å slutte på skolen for å arbeide – kun for hjelpe til med å dekke sine familiers grunnleggende behov. I Malis sør-vestlige Koulikoro-region arbeider Islamic Relief i syv landsbyer for å snu denne trenden. Vi har bygget bærekraftige vannkilder, som f.eks. mikrodemninger, som samler opp og lagrer regnvann i løpet av månedene med regn slik at det kan brukes i tørkeperioder. Bønder har fått opplæring i jordbruksmetoder som passer både jordsmonn og klima, slik at vann kan brukes effektivt til å sikre avlinger og produsere mat. Det er ofte kvinner som lider mest nå det er vannmangel. I Afrika går kvinner gjennomsnittlig 6 km for å hente rent vann. Islamic Relief oppretter nye nettverk for distribusjon av vann til avsidesliggende fødselsklinikker, og som del av et tidligere prosjekt installerte vi solenergianlegg. Nå har gravide kvinner og mødre tilgang til rent vann når deres egen og barnas helse er mest avhengig av dette.

Mali water 1