Mama Dahaba, fra landsbygda i Kenya har fått en mikro lån fra Islamic Relief, som har muliggjort henne til å åpne en kosmetisk butikk. Denne butikken har gjort henne i stand til å tjene til livets opphold uten å være avhengig av veldedighet, samt tilby en tjeneste til lokalsamfunnet.

Mama Dahaba Salat er 52 år gammel, og er mor til ni barn. Hun er fra Eldas nedre fylket, Wajir og er styreleder i en kvinnegruppe som drar nytte av en mikro lån program etablert av Islamic Relief.I juli 2014 fikk Mama Dahaba et rentefritt lån, som kombinert med sine egne sparepenger, gjorde henne i stand til å åpne en kosmetikk butikk.

«Jeg driver en kosmetikk butikk rent på grunn av mikrokreditt lån gitt av Islamic Relief. Jeg er nå entreprenør her i Eldas, og jeg er veldig stolt over at jeg har råd til noe sånt som denne butikken, selv om jeg er en kvinne!», sier Mama Dahaba.

Mama Dahaba forteller oss at lånet har gitt henne en sjanse til å ta vare på hennes nærfamilie som hennes utvidet familie. Den ekstra inntekten gjør henne også i stand til å hjelpe sin søster og sin mor som trenger spesiell omsorg på grunn av alder.Før mottak av lån, ble kvinnene i gruppen opplært i grunnleggende virksomhets forvaltning og gruppe lederegenskaper. Disse ferdighetene har vist seg å være svært nyttige siden de nå er i stand til å administrere sine virksomheter effektivt og profesjonelt.

«Etter opplæringen med Islamic Relief, gjorde jeg min egen undersøkelse, og jeg så et mangel og behov for kosmetikk butikk. Nå er min virksomhet profitabel og har god avkastning, og dette har gitt meg muligheten til å gjøre profitt, og med det har jeg muligheten til å tilbakebetale månedlige avdrag som forventes av meg.» Mama Dahaba forklarer.

Hun håper med den kontinuerlige mikrokreditt støtten fra Islamic Relif, at hun til slutt vil være i stand til å utvide virksomheten til hele Eldas nedre fylket og deretter enda lengre utover Wajir fylket.

Islamic Relief © 2019 | All Rights Reserved

RASK DONER