Nepal blogg – I kampen mot regnsesongen

Jordskjelvet kom voldsomt og brutalt, men da den forlot, så ettelot den lidelsene den hadde forårsaket. Nå rapporterer Islamic Relief sin Fadi Itani at vi er i et kappløp mot tiden for å hjelpe de som er rammet før regnsesongen starter.

Jordskjelvet slo til den 25. april, 11:56 lokal tid, med en målt styrke på 7,9 på Richets skala. Det forårsaket en registert dødsfall på 7676 døde, 16 392 personer skadd, 284 455 hus øedelagt og 234 102 hus skadd.

Verden skyndte seg for å hjelpe, men humanitære organisasjoner tok på seg de første tilgjengelige kamper, og media gav dem en topp prioritering i form av dekkning og de sendte lag for å rapportere om katastroffen. Nødhjelp ble sendt, men i begynnelsen så kunne den ikke komme gjennom flyplassen da de ikke var forberedt på den trafikkmengden som trengtes.  Hjelpen hopet seg opp på flyplassen, men fly kunne ikke få klaring til å lange, og humanitære som stod klare begynte å bli frustrerte.

Menneskene fortsetter å lide

Når vi gir ut matpakker, så ser vi ann deres ernæringsmessig verdi, og prøver også å sikre oss at matvarer er akseptable for lokalsamfunnet og inneholder mat lokalbefolkningen er vant til. Vi prøver også å kjøpe dem lokalt for å støtte lokale bedrifter. Noen ganger blir feil gjort og lokalsamfunnet for mat de ikke føler seg komfortabel med. Det er en liten detalj, men gjør en stor forskjell for de samfunnene vi ønsker å tjene. Disse feilene forsvinner jo mer vi jobber med lokale partnere og bygger opp lokal kunnskap, og vi har jobbet med lokale partnere og har bygd opp lokal kunnskap, og vi har jobbet med samarbeidspartnere og frivillige fra den første dagen til vår raspons. Denne typen koordinering og informasjonsdeling, med både lokale og internasjonale frivillige organisasjoner, er nødvendig av mange grunner, og vi i Islamic Relief, ønsker å se mer av det.

På kort sikt, selv om folk fortsatt sliter og regnsesongen er hengende over dem. Regnet vil begynne å falle oftere i midten av mai hvor at regnsesongen begynner for alvor midten av juni, når månedelig nedbør i dalen vi nå mellom 300 og 800 mm. Uberegnelige værmønstre globalt betyr at nedbøret varierer hvert sesong; alvorlig flom, ble for eksempel forårsaket i 2013 da 220 mm regn falt i løpet av en dag.

Selv om Nepal opplever dette året en mild regnsesong, vil det fortsatt være tre til fire måneder med sammenhengende regn og fuktig vært som vil føre til reelle problemer for de tusenvis av mennesker som er ute og sover ved siden av ruinene av sine hjem.

Mennesker er i faresonen til å lide mer

Jeg kan ikke forestille meg hvordan barn, eldre og de som har blitt skadet vil overleve denne regnsesongen uten skikkelig ly.

Regnsesongen kan føre til flere ras og jordskred. Disse oppstår vanligvis under regntiden, men jordskjelvet har nå allerede rystet fjell og åser. Vi må erkjenne at mange ras og jordskred er en mulighet. Men landsbyer som er bygd i skyggen av disse fjell og åser, er jeg bekymret for hva som vil skje med dem og deres innbyggere dersom det oppstår skred.

På en reise for å vurdere behov, kjempet vi oss gjennom grusveier for å nå landsbyene Madanpur og Kumani, som er basert i fjellene i distriktet Nuwakota. Været har vært fint. Når regnsesongen kommer, vil disse veiene slå inn et hav av gjørme, som vil gjøre det vanskelig å gå, for å ikke nevne å kjøre. Det vil være en stor utfordring å levere nødhjelp, telt og husly under disse forholdene.

Midlertidlig husly er av sterkt behov og før media og resten av verden snur side av Nepal må vi huske utfordringene lokale folk har. Det vil ta folk i Nepal mange år å gjenoppbygge sine liv. Deres realitet må ikke glemmes.