Helt fra starten har Islamic Relief hatt en og samme visjon;

«Inspirert av vår islamske tro og veiledet av våre verdier, ser vi for oss en omsorgsfull verden der lokale samfunn er klargjorte, sosiale forpliktelser er oppfylte og mennesker responderer som en enhet til andres lidelser» i tråd med islamsk lære om verdien av hvert enkelt menneskeliv, vi gir denne hjelpen til de som trenger oss mest, uavhengig av rase, religion eller kjønn.

Selv om vi begynte med nødhjelp– hvor vi ga til de som har lidd og mistet alt i tørke, jordskjelv, flom eller konflikt – sammen med denne øyeblikkelige hjelpen, har Islamic Relief alltid hatt som mål å lindre fattigdommen og lidelse på lang sikt også med zakat og sadaka. Året etter at organisasjonen ble grunnlagt, opprettet Islamic Relief sitt første felt kontor i Khartoum, Sudan, klare til å hjelpe dem som var rammet av tørken, ikke bare for å overleve men også for å gjenoppbygge sine liv.

Siden den gang har vi åpnet over 100 kontorer i 40 land over hele verden – fra Afghanistan til AlbaniaPakistan til PalestinaSomalia til Syria. I tillegg til katastrofehjelp, gjennomfører vi et bærekraftig utviklingsarbeid for å gi vann, mat, husly, helse og utdanning på lang sikt. Vi arbeider også for å støtte foreldreløse og barn, hjelpe folk å få jobb og etablere sine levebrød og forsørge sine familier, og beskytte sårbare områder fra fremtidige katastrofer, hindre tap av liv og eiendom.

I over 30 år, har Islamic Relief vokst, ved Allahs nåde, til en av verdens største islamske NGO`er (ikke statlige organisasjoner). Når vi ser fremover er vi alltid ivrige etter å lære, utvikle og forbedre vårt arbeid, for å tjene de fattigste og mest trengende mennesker.

Noen av våre høydepunkter i løpet av de siste tre tiårene inkluderer:

  • Konstant: svare på overskrift slående kriser som 2004 tsunamien, jordskjelvet i 2005 Kashmir, Flom i Pakistan 2010, Hungersnød i Somalia 2011 og den pågående syriske konflikten
  • 2013: over 30.000 foreldreløse sponset
  • 2005: Det første muslimske veldedighet til å bli Storbritannias «Katastrofesituasjoner komiteen»( Disaster Emergencies Committee )
  • 1999: signert Røde Kors Code of Conduct (etiske retningslinjer), et internasjonalt sett av standarder for å jobbe i katastrofeområder.
  • 1996: begynte resirkulering og salg av donerte klær i Storbritannia
  • 1994: den første muslimske NGO til å motta britiske regjeringens finansiering (£ 180.000 for et opplæringssenter i Sudan)
  • 1993: britiske avisen The Independent samlet 37,000 £ for Islamic Relief Bosnia Appeal
  • 1986: begynte en rekke store programmer som fortsetter den dag i dag, inkludert sponsing av foreldreløse barn og qurbani distribusjon, samt arbeid i nye land som Pakistan, Afghanistan og Malawi
  • 1984: Islamic Relief ble grunnlagt med et første bidrag på 20 pence donasjon
Islamic Relief Norge © 2022 | All Rights Reserved | Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR