Fidyah og Kaffarah

Fidyah og Kaffarah er to typer tapt faste under Ramadan. For mistet faste med gyldig grunn, betales Fidyah. For faste mistet uten gyldig grunn, betales Kaffarah.

Fidyah og Kaffarah er to ord som er spesielt knyttet til Ramadan:

Fidyah

Når noen ikke er i stand til å faste i Ramadan, og ikke kan ta igjen fasten i fremtiden (hovedsakelig på grunn av dårlig helse eller graviditet) da må de betale så noen andre blir matet.

Hvor mye skal betales?

Dagsatsen er 50 kroner. (Dette bør være tilstrekkelig til to måltider for en person, eller en måltid for to personer). Hvis noen mister hele Ramadan, så er summen å betale 1,500 kroner.

Kaffarah

Kaffarah er en kompensasjon som må betales hvis en ikke har fastet enkelte dager uten gyldig grunn, eller hvis fasten ble brutt uten gyldig grunn.

Hvor mye skal betales ?

For å gjøre opp for skyldige fasten, en må enten faste kontinuerlig i 60 dager, eller mate 60 fattige personer til en pris på 50 kroner per person. Dette utgjør 3,000 kroner for hver dag som ikke har blitt fastet, eller fasten ble brutt uten gyldig grunn.