Zakat Calculator

If your Net Assets value exceeds the Nisab threshold, you are obliged to pay 2.5% of the Net Assets value as your Zakat.

Current Nisab threshold (as of 09/04/2020):

Using value of silver – approximately Kr3220.66
Using value of gold – approximately Kr50257.33

Eiendeler og Gjeld
Verdien i Krone
Kontanter hjemme
Disponibelt på kontoen/er
Videresalgverdi av aksjer

Gull og Sølv (nåværende verdi)
Eiendom
Andre inntekter

Total verdi pliktig for Zakat
Trekk gjeld
Trekk utgifter
Totalt Kvalifisert Zakat

Sørg for at totalt kvalifisert Zakat overgår Nisab
Din Zakat