Albania

Selv om det er blitt store forbedringer siden konflikten i 1991, er Albania fremdeles et av Europas fattigiste land. Det er fortsatt høy arbeidsledighet og svært få muligheter for befolkningen.

Situasjonen er spesielt akutt i landsbyene i Albania, hvor fattigdom er utbredt, med dårlig tilgang til rent vann og sanitære forhold, samt utdanning.

Islamic Relief i Albania

Islamic Relief begynte sitt arbeid i Albania i 1991, hvor vi leverte store forsendelser av mat og klær, og har jobbet der siden.

Foruten å gi støtte i forbindelse med Ramadan og Qurbani, og til foreldreløse barn, bygger vi veier, vannsystemer og overrislingsanlegg i distriktene for å forbedre deres evne til å tjene til livets opphold og forsørge seg selv. I tillegg har vi satt i gang skoler i Shkodër og Koplin, og gitt yrkesopplæring til tusenvis av mennesker opp gjennom årene for å hjelpe dem til å få arbeid.

Islamic Relief Norge © 2022 | All Rights Reserved | Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR