Etiopia

Etiopia er et av verdens fattigiste land der mer enn en fjerdedel av befolkningen lever på mindre enn 1 dollar om dagen. Selv om de fleste etiopiere er avhengige av jordbruk for å overleve, gjør det tøffe klimaet, med regelmessige tørke etterfulgt av flom, samt insektplager, at husdyroppdrett er ekstremt vanskelig.

Selv om klimaet ikke er det samme hele tiden, er det jevnlig lite nedbør, slik at lokalsamfunn over hele Etiopia har et desperat behov for vann, og tusenvis av familier migrerer til andre områder i håp om bedre tilgang til vann. Uten mat eller rent vann blir barna syke og underernærte, og mange dør i ung alder som følge av dette.

Islamic Relief i Etiopia

Islamic Relief begynte å arbeide i Etiopia i den alvorlig tørken i 2000-2002 med å gi folk mat og rent vann. Ettersom Etiopia er utsatt for naturkatastrofer, har vi hatt flere nødhjelpsprosjekter, senest under hungersnøden i 2011 i Øst-Afrika som rammet over 12 millioner mennesker. Vi jobber også med langsiktige utviklingsprosjekter for å bedre tilgangen til helsetjenester, utdanning, vann, med sikte på å eliminere fattigdommen.

Vi jobber også med å gi lokalsamfunn sikkerhet med hensyn til mat, og med å beskytte dem mot fremtidige katastrofer ved å hjelpe dem til å forberede seg på forhånd, samt gi livsgrunnlaget støtte slik at familiene kan begynne å forsørge seg selv. Vi tilbyr rentefrie lån og opplæring slik at folk kan starte sin egen virksomhet, noe som gir familiene mulighet til å forsørge seg selv og ikke lenger være avhengige av veldedige organisasjoner for å overleve.

Prosjekter i Etiopia