Irak

Til tross for tilbaketrekning av utenlandske styrker, anslår FN at det dør 100 mennesker hver dag i Irak. I tillegg gjør den stadige volden, strømstans, vannmangel og stigende drivstoffpriser dagliglivet uutholdelig for vanlige irakerne.

I Irak, Med en infrastruktur som har blitt ødelagt av krig, betyr ødelagte vann- og sanitærsystemer at sykdommer som tyfus, kolera og dysenteri sprer seg, og sykehusene sliter med å takle dem, og viktige medisiner og forsyninger er sjelden tilgjengelige.

Islamic Relief i Irak

Islamic Relief begynte arbeidet sitt i Irak i 1997 med å levere medisinsk utstyr til sykehus for å hjelpe dem med å takle leukemi og andre sykdommer. Vi har også distribuert mat i forbindelse med Qurbani og Ramadan til tusenvis av familier, og støttet foreldreløse barn gjennom fadderskap.

Ettersom vi allerede var til stede i Irak før den siste konflikten startet, var vi en av de svært få hjelpeorganisasjonene som ble værende og støttet befolkningen i Irak under konflikten. Foruten umiddelbar assistanse, som distribusjon av nødrasjoner og helseutstyr, har vi også reparert flere skoler og helsesentre som ble hardt skadet under konflikten.

I dag fortsetter vi å bidra til å gjenoppbygge og rekonstruere Irak etter ødeleggelsene, ved å etablere et tuberkulosebehandlingssenter og tilby bærekraftig ren vannforsyning, samt å fortsette vårt arbeid med skoler og helsesentre. På grunn av konflikter i flere områder, hjelper vi også tusenvis av fordrevne mennesker, inkludert flyktninger fra konfliktene i Syria og Palestina, som har flyktet fra sine farlige hjemland for å søke trygghet i Irak.

Prosjekter i Irak