Jordan

Jordan er et lite ørkenland der bare 4 % av landet er dyrkbar mark. Ettersom vannforsyningene er knappe, er ressursene strukket til bristepunktet.

En stor del av befolkningen i Jordan består av flyktninger, med 35 % av befolkningen anslått å være palestinere som søker trygghet, over en halv million flyktninger fra Irak, og nylig mange som har flyktet fra kampene fra Syria. Med denne befolkningsøkningen er jobbmulighetene få, slik at mange familier ikke klarer å forsørge seg selv. Med så mange flyktningleirer rundt omkring i landet, er forholdene der svært dårlige – det er liten eller ingen tilgang til vann eller strøm, med elendige forhold som fører til sykdom og skadedyr, og en alvorlig mangel på leger og medisinsk personell til å behandle sykdommer.

Islamic Relief i Jordan

Islamic Relief begynte å arbeide i Jordan i 1997 og støtter foreldreløse barn gjennom fadderprogram, samt sesongmessig årlig matdistribusjon i forbindelse med Ramadan og Qurbani.

Nylig har vi utvidet arbeidet for å støtte flyktningeleirene, spesielt al-Baqa’a for flyktninger fra Syria.

Prosjekter i Jordan