Kenya

46 % av befolkningen i Kenya lever under fattigdomsgrensen. Alvorlig tørke har ført til mat- og vannmangel, slik at mange familier lider av underernæring. Tusenvis av dyr døde, slik at de som var avhengige av dem, nå er nødlidende.

Islamic Relief i Kenya

Islamic Relief har arbeidet i Kenya siden 1993, og støtter foreldreløse barn gjennom fadderprogram for å gi mange av Kenyas barn større mulighet for en lysere fremtid.

Under matvarekrisen i 2011 i Øst-Afrika, bisto vi ved å levere rent vann og mat samt gi nødvendig legehjelp.

Nåværende prosjekt:

På grunn av klimaendring blir tørken stadig vanligere. IslamicRelief hjelper familier med å redusere risikoen for tørke ved å skape et livsgrunnlag som kan overleve vannmangel, og som kan bli en langsiktig løsning på sult når det er tørke:

Nye avlinger – de fleste av bøndene er nomader med dyreflokker som ikke kan overleve uten vann. Vi vil hjelpe dem til å plante avlinger og grønnsaker som kan overleve i tørkeperioder.

Nye veksthus – drivhus er perfekt for dyrking av grønnsaker i områder uten elver, hvor vannet kommer fra brønner og kan transporteres til drivhuset. Ikke bare vil dette avhjelpe matmangel for kenyanske familier, men overskudd av grønnsaker kan selges på markedet og bli en inntektskilde.

Beskytte husdyr mot sykdom – vi vil vaksinere 360 000 dyr mot sykdommer som bryter ut når tørke eller flom svekker immunforsvaret. Det hjelper dem å overleve fremtidige katastrofer, og vi hjelper bøndene holde øye med husdyrene i tilfelle sykdom

Nye arbeidsplasser – husdyrhold er ikke den eneste måten å tjene til livets opphold i Kenya – håndverk og mye annet kan produseres og selges på markedet. Disse virksomhetene trenger ikke nedbør for å overleve, så er perfekt for tørkerammede Kenya; vi vil lære opp kvinner og ungdom og gi dem nye ferdighetene og økonomisk støtte til å sette i gang med nye virksomheter.

Prosjekter i Kenya