Kina

Til tross for sin blomstrende økonomi, er landsbyene i Kina fortsatt svært fattige. Mange lokalsamfunn sliter i vanskelige fjellterreng, og de lider av alvorlig tørke som en vanligvis forbinder med land i Afrika.

Foruten alvorlige tørkeperioder, er det lite infrastruktur som veier, helse- og utdanningstjenester, slik at befolkningen på landsbygda i Kina har liten sjanse til å forbedre sin situasjon. På grunn av de begrensede muligheter, er mange ikke i stand til å lese eller skrive, og det betyr at de har lite håp om å få en bra jobb.

Islamic Relief i Kina

Vi begynte arbeidet i Kina da det var flom i Shaanxi-provinsen i 2002. I tillegg til nødhjelp, har vi hjulpet lokalsamfunn bygge nye boliger for de som ble offer for flommen.

Siden 2002 har vi jobbet med flere prosjekter, og har utvidet vår rekkevidde, og vi jobber nå i fem forskjellige provinser med å bygge viktig infrastruktur som veier, vannkilder og helse- og utdanningssentre, samt distribusjon i forbindelse med Ramadan og Qurbani.

Nåværende prosjekt: Samle regnvann

I de høye fjellene i Yongjing kommer tørken hvert år og gjør livet uutholdelig for landsbyboerne. Avlinger slutter å vokse, husdyr de er avhengige av, dør, og det lille vannet de kan hente i bekkene er forurenset og gjør dem syke. Ettersom det er vanlige årstider, har Islamic Relief bygget anlegg for å samle regnvann, som fanger opp den rene regnet i løpet av regntiden, og oppbevarer det i de tørre månedene. Ikke bare er det oppsparte vannet tilstrekkelig til forbruk, det er også tilstrekkelig til å overrisle dyrket mark. Resultatet er ikke bare tilførsel av rent vann, men også mat slik at samfunnet kan overleve i tørketiden.

Prosjekter i Kina