Malawi

Til tross for tilbaketrekning av utenlandske styrker, anslår FN at det dør 100 mennesker hver dag i Irak. I tillegg gjør den stadige volden, strømstans, vannmangel og stigende drivstoffpriser dagliglivet uutholdelig for vanlige irakerne.

Malawi

Selv om det ofte er tørke i Malawi, var den siste i 2006 alvorlig, og over fem millioner Malawiere ble utsatt for sult.

Islamic Relief i Malawi

Islamic Relief Malawi ble etablert i 2006, som svar på tørken og etter en offisiell anmodning fra presidenten om internasjonal humanitær bistand.

Etter den første nødhjelpsinnsatsen fortsetter Islamic Relief aktivt med en rekke utviklingsprosjekter som å forbedre vann-, sanitær- og vanningsanlegg. Vi jobber også i samarbeid med lokalsamfunnet for å forbedre livsgrunnlaget, slik at lokalsamfunnene kan forsørge seg selv og øke evnen til å takle tørke.

Et rent drikkevannsprosjekt ble gjennomført i de sørlige områdene Chikwawa og Nsanje, der vannressursene er knappe og mer enn 60 prosent av befolkningen ikke har rimelig tilgang til vann. Vanlig matdistribusjoner blir også utført i disse distriktene, avhengig av behov, særlig under Ramadan, hvor det blir foretatt spesiell utdeling av mat.

Prosjekter i Malawi