Sør-Afrika

Til tross for tilbaketrekning av utenlandske styrker, anslår FN at det dør 100 mennesker hver dag i Irak. I tillegg gjør den stadige volden, strømstans, vannmangel og stigende drivstoffpriser dagliglivet uutholdelig for vanlige irakerne.

Sør-Afrika

Millioner i Sør-Afrika lever allerede i ekstrem fattigdom og er mottakelige for denne dødelige sykdommen som gjør dårlige levekår enda vanskeligere å overvinne. Når noen blir syk, er det mindre sannsynlig de er i stand til å tjene en inntekt for å forsørge familien sin.

Islamic Relief i Sør-Afrika

Islamic Relief Sør-Afrika åpnet sitt kontor i 2003 for å implementere og overvåke utdanning og helseprogrammer som ville hjelpe de som led på grunn av fattigdom og for å hjelpe barn berørt av HIV / AIDS. En rekke aktiviteter er gjennomført, herunder prosjekter som tar sikte på å støtte foreldreløse som har mistet en forelder til HIV / AIDS.

Prosjekter i Sør-Afrika