Voksende suksess i skyggen av hungersnød

I 2011 ble det østlige Afrika rammet av den verste tørkeperioden på 60 år, og det er estimert at så mange som 230 000 mennesker har mistet livet. Islamic Relief var først i rekken når det gjaldt nødhjelp i Somalia, Kenya og Etiopia, men vi er også del av en liten suksesshistorie i en avsidesliggende del av Kenya – som virkelig gir håp for fremtiden.

Det tørre, støvete Mandera-fylket ligger i den nordøstlige delen, og grenser mot Somalia. Da de fleste i Mandera strevde med å overleve tørken i 2011, gikk det langt bedre med enkelte familier på grunn av et Islamic Relief-prosjekt som hjelper lokalsamfunn med å skifte fra husdyrhold til å dyrke landområder vannet av elven Daua. Mennesker endrer hele sin levemåte for å slåss mot klimaendring.

I en rekke generasjoner har det meste av befolkningen i Mandera levd som pastoralister: kvegbønder som reiser over store områder for å finne beitemarker for sine kyr og geiter. Men en lang rekke av alvorlige tørkeperioder har satt sitt preg på dette levesettet, og har drept millioner av husdyr og gjort mange pastoralister avhengige av nødhjelp for å overleve.

Men ikke Ishmail Mohamed, 36, og hans kone, Nuria Ahmed. De kan nå forsørge sine syv barn uten nødhjelp – og har klart å oppnå dette til tross for den alvorlige tørken i 2011.

Før han ble involvert i vanningsprosjektet til Islamic Relief, var fire av Ishmails barn akutt underernært og del av Islamic Reliefs terapeutiske ernæringsprogram. Nå er alle syv i god form.

«Det er ikke nok regn til fedrift lenger,» forklarer Ishmail, som pleide å ha 100 dyr men har nå kun en håndfull kyr for melk til barna. «I fremtiden vil jeg redusere antallet dyr enda mer, og konsentrere meg om avlinger.» Han dyrker allerede mais, bønner og slagsavlinger som paprika, løk, tomater, papaya og grønnkål.

Ishmail er kanskje lei seg fordi han ikke kan videreføre forfedrenes tradisjoner med pastoralisme til barna sine, men han er også stolt over sin nye ekspertise. «Løk er den beste avlingen vår. Det er høy etterspørsel, og vi får en god pris. Vi selger vanligvis til grossister og forhandlere som transporterer produktene til Nairobi.»

Hvis Ishmail ikke hadde hatt denne muligheten, og barna hans igjen ble underernært, ville det koste rundt kr 345,- i måneden å sørge for mat til familien hans. Men det koster kun kr 195,- i måneden å gi familier som Ishmails såkorn og diesel til vanning og kultivering av fire mål land – noe som viser at katastrofehjelp kan spare penger så vel som liv.

Klimaendringer har i realiteten gjort at ren pastoralisme ikke lenger er bærekraftig for et stort antall mennesker. Landskapet er ikke fruktbart nok, og dyrene er ganske enkelt for sårbare. Midler fra fjorårets Ramadan-innsamling hjelper 55 000 mennesker som Ishmail med å finne nye levebrød, og kanskje til og med en helt ny levemåte – med et ekstra tilskudd fra den britiske regjeringen. På lang sikt forventes det at mottakerne blir selvstendige, selger sine produkter og forsørger familiene sine på egen hånd.