Ti millioner mennesker i Jemen – nesten halvparten av befolkningen – lever i skyggen av sult. 44 % av befolkningen i Jemen har usikker tilgang til mat, et tall som har fordoblet seg de siste to årene.

I en av Midtøstens fattigste land, har Islamic Relief et prosjekt for takle sult i Hodeida, Abyan og Lahj, der rundt 3400 familier vil få ernæringsmessig støtte, inkludert eventuelle næringstillegg og mobile helseklinikker.

Underernæring blant småbarn er et stort problem, og nesten en million barn under fem år lider av akutt underernæring. Det kan føre til svake bein, hemmet vekst og til og med hjerneskader, så det er viktig å gripe inn på et tidlige stadium. I samarbeid med regjeringens helseavdelingen, har vi lært opp 100 helsepersonell og frivillige som kan legge merke til de tidlige tegnene slik at barna kan få behandling, og vi fremmer også de ernæringsmessige fordelene ved amming.

Fattigdom er en viktig årsak til matmangel i Jemen – mens tørke påvirker veksten av avlinger, gjør stigende matvarepriser det vanskelig å ha råd til mat selv når den er tilgjengelig. Islamic Relief hjelper familier med takle både de grunnleggende årsakene, gjennom opplæring 1200 bønder og fiskere for å gjøre livsgrunnlaget tørke-resistent og ved å gi dem frø og viktig verktøy. Nye teknikker og verktøy som er miljøvennlige er avgjørende i et område som er preget av tørke og klimarelaterte katastrofer, som i sin tur føre til sult.

For å bidra til å heve familienes inntekt slik at de får råd til mat, hjelper vi kvinner til å begynne å tjene penger, samt gi 800 ungdommer yrkesopplæring for å hjelpe dem til å starte små bedrifter. Vi håper vi kan løfte dem ut av en ond sirkel med fattigdom og sult tidlig i livet.

Det er et all-round prosjekt som takler sult og matmangel fra alle vinkler – ernæring og helse, fattigdom og levebrød, tørke og klimaendringer – og vi ber om at det vil lykkes. Takk for at dere gjør det mulig.

Islamic Relief © 2019 | All Rights Reserved

RASK DONER