Qurbani 2023 – Doner Qurbani online nå

Hva er Qurbani?

Qurbani betyr offer. Hvert år i den islamske måneden Dhul Hijjah slakter muslimer over hele verden et dyr – en geit, sau, ku eller kamel – for å gjenspeile profeten Ibrahims vilje til å ofre sin sønn Ismail, for Guds skyld. I 2023 vil Qurbani-distribusjonene ha som mål å nå flere mennesker enn noen gang før.

Etter at dyret har blitt ofret, blir kjøttet deretter delt ut til de som trenger det mest. Du kan også finne ut mer om hvordan Islamic Relief distribuerer Qurbani-kjøtt i de ofte stilte spørsmål nedenfor.

Å donere Qurbani er sterkt anbefalt ifølge flertallet av lærde i Hanafi Madhab for enhver muslim som er økonomisk i stand til å gjøre det. Det er også Qurbani-regler som bestemmer hvilke dyr som kan ofres, kvaliteten på livet dets helsestatus og retningslinjer for hvordan ofringen skal utføres.

Ved å donere din Qurbani til Islamic Relief, vil du gjøre det mulig for verdens mest sårbare samfunn i over 30 land å nyte Eid, siden dette er den eneste gangen mange familier spiser kjøtt i løpet av året.

Gi Qurbani Online

Du kan ganske enkelt gi Qurbani online ved å bruke kalkulatoren ovenfor. Islamic Relief gjennomfører Qurbani rundt om i verden, og prisene varierer avhengig av kostnadene for dyr i de lokale områdene der ofringen skal utføres. Allah (SWT) forteller oss i den hellige Koranen:

“Så forrett du tidebønnen kun for Herren din, og ofre (dette er gaven for å vise takknemlighet)”  Koranen | 108:2

Qurbani-donasjon

Gjennom hele livet gir hver og en av oss ofre for å hjelpe våre venner, familie og naboer. Derfor, ved å ofre det vi har for å hjelpe de som trenger det, tilbyr vi avgjørende solidaritet og håp. Akkurat nå kjemper 1 av 9 mennesker over hele verden mot kronisk sult. Det er imidlertid håp: ved å gi Qurbani kan du mate en familie i nød denne Eid.

De første ti dagene av Dhul Hijjah (de 10 beste dagene) er de mest hellige dagene i året, elsket av Allah (SWT). Derfor, ved å gi til Islamic Relief, kan du høste belønningene av denne velsignede måneden. Profeten Muhammed (fred være med ham) sa:

“Det er ingen dager der rettferdige gjerninger er mer elsket av Allah enn disse ti dagene” Hadith | Sahih al-Bukhari

Hvem er kvalifisert for Qurbani?

Islamic Relief har satt kriterier på plass for å bestemme Qurbani-mottakere. Kriteriene er basert på følgende:

Familier som lever på mindre enn minsteinntekten for det aktuelle landet.

Kvinnelig ledede husholdninger.

Familier med funksjonshemmede og/eller eldre personer.

Barn under fem år.

Gravide kvinner.

Ammende mødre.

Familier med liten eller ingen tilgang til markedet.

En grundig vurdering blir derfor utført av teamene våre for å objektivt identifisere vektingen og prioriteringen av hvert av kriteriene ovenfor. Disse brukes deretter når vi velger mottaker familier for å sikre at vi når de mest sårbare.

 

Hvem må gi Qurbani?

I følge de fleste muslimer er Qurbani sterkt anbefalt, og ifølge Hanafi-madhab er det obligatorisk for enhver tilregnelig voksen muslimsk mann/kvinne som har rikdom som overstiger hans/hennes behov. Derfor er det normalt at de som er kvalifisert til å betale Zakat forpliktet til å gi Qurbani.

 

Når fremføres Qurbani 2023?

Qurbani vil bli utført etter Eid Salah på hvert feltkontor. Slaktingen vil finne sted fra etter Eid-bønnen på Eid al-Adha (10. Dhul Hijjah) og ender opp på solnedgang for den 13. Dhul Hijjah. Det er ulik oppfatning blant de lærde om hvorvidt Qurbani kan gjøres over tre eller fire dager. For å respektere denne meningsforskjellen, streber Islamic Relief med å utføre Qurbani over tre dager. Vi strekker oss imidlertid bare til den fjerde dagen på lokaliteter hvor dette er religiøst akseptert av den lokale muslimske befolkningen. Og om det er et operativt behov for denne ekstra dagen.

Hvis du gir en Qurbani på noen av disse dagene, vil Qurbani fortsatt bli utført i tide, siden Islamic Relief allerede har kjøpt dyrene som skal slaktes på forhånd.

Når er Qurbani Eid 2023?

Eid al-Adha blir noen ganger referert til som Qurbani Eid, og følger fullføringen av den årlige Hajj-pilegrimsreisen. Avhengig av landet kan feiringen av Eid al-Adha (10. Dhul Hijjah) vare mellom to og fire dager. Qurbani (Odhiyah/ Ofring av dyr) utføres etter Eid-bønnene.

Hvor mye koster Qurbani? Hvordan er prisene definert?

Høy kvalitet – Siden Qurbani er en tilbedelseshandling som er den mest elsket av Allah (SWT) under Tashreeks dager, er det viktig at man tilbyr det best mulige tilbudet. Derfor vedtar Islamic Relief høye kvalitetsstandarder når det gjelder valg av offerdyr. Standarder dekker helse, vekt (kjøttutbytte) og alder.

Høye standarder – Vi vil også at våre brødre og søstre rundt om i verden skal motta kjøtt av beste kvalitet fordi den troende blir bedt om å elske for sin bror/søster det han/hun elsker for seg selv. Disse høye standardene kommer derfor til en høyere kostnad som igjen støtter økonomisk utvikling for våre Qurbani-bønder.

Transport av Qurbani til avsidesliggende områder – Islamic Relief prøver alltid å nå de mest sårbare menneskene i de mest avsidesliggende områdene der lokalsamfunnene er vanskelige å nå. Transport av kjøtt til vanskelig tilgjengelige landlige områder medfører imidlertid høyere transportkostnader som igjen påvirker Qurbani-prisen. Konflikt eller katastrofer kan gjøre distribusjon vanskeligere og kan øke kostnadene.

Qurbani til over tre millioner mennesker

Bare i fjor gjorde donasjonene dine det mulig for oss å gi kvalitetskjøtt til over 3,4 millioner sårbare mennesker rundt om i verden i land som Bangladesh, Afghanistan og Syria.

Alhamdulillah, donasjonene dine ga en viktig kilde til protein til sårbare familier og enkeltpersoner over hele verden.

Hos Islamic Relief sørger vi for at det kun brukes kjøtt av beste kvalitet – alt ofret i henhold til profetisk tradisjon. Vi går derfor ikke på akkord med kvalitet, og vi samarbeider med lokale leverandører for å hjelpe lokale økonomier med å blomstre.

Så mens vi husker kampen og dedikasjonen til profeten Ibrahim (fvmh) til å ofre for Allahs skyld, doner ditt offer med Islamic Relief og støtt en familie i nød.

Denne Dhul Hijjah høst belønningene fra de 10 beste dagene. Donér nå.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan velger Islamic Relief mottakere av Qurbani-kjøtt?

Det er Islamic Relief sin policy at de utvalgte mottakerne av Qurbani 2023-prosjektet blir kvalifisert basert på visse kriterier som rangerer familier etter behov.

Familier som lever på mindre enn minsteinntekten for det aktuelle landet.

Kvinne-ledede husholdninger.

Familier med funksjonshemmede og/eller eldre personer.

Gravide kvinner.

Ammende mødre.

Familier med liten eller ingen tilgang til markedet.

En grundig behovsvurdering vil bli gjennomført for å objektivt identifisere vektingen og prioriteringen av hvert av kriteriene ovenfor. Disse brukes deretter når du velger mottakere for å sikre at vi når de mest trengende uten subjektivitet i utvelgelsen.

Det er policyen til Islamic Relief å dele ut kun én Qurbani-kjøtt pakke til hver familie uavhengig av familiestørrelse.

Må jeg utføre Qurbani på vegne av barna mine?

Dette avhenger av skolen du følger. Ta kontakt med din lokale imam/sjeikh for mer informasjon. I følge Hanafi-tankegangen er det obligatorisk for:

Hver muslim i moden alder (som har nådd puberteten).
Ikke-reisende personer.
De som i tillegg eier formue som er utenfor deres behov, lik (eller mer enn) dagens nivå av nisab (87,48 gram gull eller 612,35 gram sølv).

Trenger du å oppgi alle navnene på personene som gir Qurbani?

Nei, dette er ikke nødvendig så lenge du har gjort intensjonen om at du gir denne Qurbani på vegne av en bestemt person.

Qurbani kjøtt

Hvilke typer Qurbani-kjøtt gir Islamic Relief?

Islamic Relief distribuerer primært:

Fersk Qurbani – i de fleste land kjøpes og slaktes dyr lokalt.
Kjølt Qurbani – i land som Jordan hvor fersk Qurbani er betydelig dyrere, slaktes dyr i Europa og sendes for distribusjon fra den tredje dagen av Eid og utover. Dette gjør oss i stand til å tilby et mye mer kostnadseffektivt alternativ, uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

Hvordan bestemmes et Qurbani-volum? Er det en ku eller en sau?

Volumet av Qurbani er representativt for tildelingene som er forpliktet for hvert land.

For givere kan følgende informasjon hjelpe deg med å beregne donasjonen din:

1 sau eller geit = 1 Qurbani
1 ku = 7 Qurbani (en Qurbani tilsvarer 1/7 av andelen).

Hvordan kan vi egentlig være sikre på at Qurbani vi donerer i noen av de fattigste landene faktisk blir distribuert?

Islamic Relief har utført Qurbani siden 1986. Som med våre andre prosjekter, blir Islamic Relief sitt arbeid konstant overvåket og revidert. Det lages også rapporter hvert år som viser hvilke aktiviteter som har funnet sted i hvert land.

Kostnader

Hvorfor inkluderer Islamic Relief en administraivt avgift i Qurbani-prisene?

Administrasjonsgebyrer er nødvendige for å utføre Qurbani, da de dekker kostnadene for transport, slakting, pakking, distribusjon og leie av personale samt organisatoriske støtte kostnader.

Er alle kostnadene inkludert i prisen?

Ja, alle de ulike utgiftene som kostnadene for dyret, slakting, transport, lagring, valg av mottakere og distribusjon er inkludert i prisen.

Hvordan utføres Qurbani?

Hvordan utføres Qurbani hos Islamic Relief?

Qurbani utføres gjennom Islamic Relief felt kontorer som kjøper og slakter dyr lokalt. Hvis det er problemer med forsyningen i et bestemt land (på grunn av begrenset lokal forsyning, naturkatastrofer osv.), blir dyr hentet og slaktet i utlandet, og deretter sendt til de berørte landene. Alle dyr blir ofret i henhold til islamske retningslinjer.

Hvorfor kan ikke et dyr etter vårt valg ofres?

Dyr som velges i et land er avhengig av:

Kjøttets egnethet til det lokale kostholdet.
Kostnaden for dyret.
Plasseringen og tilgjengeligheten av dyr.
Kvaliteten på kjøttet.

Diverse spørsmål

Kan Qurbani-kjøtt sendes til landsbyen min i et bestemt land?

Islamic Relief utfører Qurbani som en del av vårt overordnede sesongprogram. Derfor vil menneskene som drar nytte av Ramadan og fra våre generelle prosjekter, Insha’Allah, også dra nytte av Qurbani. Dette lar oss rette innsatsen og hjelpe de samme menneskene til å forbedre livene sine, i stedet for å gi små mengder hjelp av og til, men ikke oppnå store suksesser.

Kan jeg gi Qurbani-donasjonen min til det foreldreløse barnet jeg sponser?

Vi er ikke i stand til å gjennomføre Qurbani for bestemte foreldreløse barn. Imidlertid har foreldreløse barn høy prioritet i våre programmer; derfor drar de ikke bare nytte av donors sponsing, men drar også nytte av å motta annen støtte i Ramadan og gjennom Qurbani.

Hvis noen har til hensikt å ofre, når bør de slutte å klippe neglene?

Det anbefales for den som ønsker å ofre, når nymånen til Dhul Hijjah dukker opp (dvs. den 1. i Dhul Hijjah), å ikke klippe noe av håret, neglene eller huden før han har ofret.

Kan jeg besøke stedet der Qurbani finner sted ettersom jeg vil være i landet på det tidspunktet?

Det ville vært bedre om folk ikke kom på besøk, for den dagen teamene våre på bakken er ekstremt opptatt med å slakte dyrene, deling, pakke kjøttet, transportere det til landsbyer og distribuere Qurbani-pakkene. Derfor vil ikke teamene våre ha kapasitet eller tid til å være vertskap for enkeltpersoner. Men hvis du er på stedene der Qurbani blir distribuert, er du velkommen til å observere. For å demonstrere distribusjonene våre til givere, vil vi dele bilder av noen av distribusjonene våre rundt om i verden på nettstedet vårt og sosiale medie plattformer.

Følg med på vårer sosiale medier

Instagtam

Facebook

X

Youtube

linkedin

Tiktok

Islamic Relief Norge © 2022 | All Rights Reserved | Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR