Hva er islams fem søyler?

De viktigste islamske praksisene er islams fem søyler. Islams fem søyler er:

Shahada: Erklæringen om troen på én Gud (Allah) og Hans sendebud (fred være med ham).

Salah: Den rituelle bønnen som alle muslimer må be fem ganger om dagen gjennom hele livet.

Zakat: Å gi en del av en muslims formue til trengende gjennom hele livet.

Sawm: Faste under den hellige måneden Ramadan.

Hajj: Den hellige pilegrimsreisen til Mekka, som alle muslimer må gjennomføre minst én gang i livet hvis de har mulighet til det.

 

Hva betyr islams fem søyler?

Det er fem viktige praksiser som alle muslimer er forpliktet til å følge gjennom hele livet. Disse praksisene kalles søyler fordi de danner grunnlaget for det muslimske livet. Islams fem søyler er Shahada, Salat, Zakat, Sawm og Hajj.

Hvorfor er islams fem søyler viktige?

Hver av de fem pilarene virker sammen for å bringe essensen av islam som en religion av fred og underkastelse til Allah SWT inn i alle muslimers livsstil:

Monoteismen og troen på profeten Muhammad (fred være med ham) som Guds siste sendebud er det sentrale prinsippet i islam som alt annet dreier seg om, og det å resitere shahada (shahadah) i bønnen hver dag tjener til å minne muslimer om denne integrerte troen.

Salah (salat) finner sted fem ganger om dagen og gir fem ulike muligheter til å minnes Allah SWT og vårt formål i dette livet, nemlig å tilbe ham.

Ramadan-måneden krever at alle muslimer avstår fra sine mest grunnleggende behov og ønsker, som mat, drikke og seksuelle relasjoner, i en periode hver dag. Sawm gir hvert år muslimer muligheten til å få kontroll over sine menneskelige behov. Uten disse distraksjonene kan muslimene i stedet dyrke god oppførsel og sin tilknytning til Allah SWT.

Selv om sadaqah (veldedighet) i stor grad oppfordres til å være en del av det muslimske hverdagslivet, er det obligatorisk å gi zakat (almisse) en gang i året for å sikre at rikdommen kontinuerlig blir omfordelt til dem som trenger den.

Under Hajj (pilegrimsreisen) må alle muslimer bære de samme enkle plaggene og utføre de samme rituelle handlingene i hengivenhet til Allah. Uten verdslige forskjeller blir menneskene påminnet om at alle er like foran Gud.

Fakta om islams fem søyler

En muslim må forplikte seg til hver enkelt søyle og hva den innebærer gjennom hele livet. Hver søyle tar også hensyn til dem som ikke er i stand til å oppfylle en eller flere av dem, for eksempel på grunn av dårlig helse, menstruasjon eller graviditet og mangel på økonomiske midler.

Islamic Relief Norge © 2022 | All Rights Reserved | Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR