Zakat ul Fitr

Før Eid ul Fitr bønnen, må alle voksne selvforsørgende muslimer som har mat i overkant av egne behov betale det som kalles Zakat-ul-Fitr. Han må betale for seg selv og på vegne av sine nærmeste.

Zakat ul Fitr må betales før Eid-bønnen. Det skal betales i form av hva som regnes som basismatvarer i samfunnet eller i penger til å kjøpe de aktuelle matvarene.

Ettersom Islamic Relief fungerer som en agent, kan vi få penger til å betale på forhånd for maten som vil bli benyttet der det trengs på riktig tidspunkt for å kjøpe mat og fordele den blant de rundt om i verden som er i nød.

Mengden ble beskrevet av Profeten (SAWS) som en saa’ me mat, noe som tilsvarer fire madd. En madd er en mengde som kan øses opp når man bruker begge hendene sammen. Hvis vi gjør om dette til en pengeverdi basert på prisen på matvarer som mel eller ris, blir det ca. 50 kr.

Derfor er beløpet for hver person 50 kr.