Zakat ul Fitr (Fitrana) for én person
Zakat ul Fitr (Fitrana) for 2 personer
Zakat ul Fitr (Fitrana) for 3 personer
Tast inn beløp

Hva er Fitrana (Zakat ul Fitr)?

Fitrana er en veldedig donasjon av mat som må gis før Eid-bønn, før slutten av måneden Ramadan, for Allahs (SWT) kjærlighet. Fitrana må også gis av enhver selvbærende voksen muslim som har mat utover deres behov, på vegne av seg selv og sine pårørende.

Ibn `Abbas (må Allah være fornøyd med ham) rapporterte:

“Allahs sendebud (fred være med ham) ordinerte Zakat ul Fitr [Fitrana] for å rense dem som faste fra uanstendige ord eller handlinger, og for å skaffe mat til trengende. Det blir akseptert som Zakat for den personen som gir det før Eid-bønnen; men det er bare Sadaqah for den som gir det etter bønnen. ” [Abu Dawud og Ibn Majah]

Mengden blir beskrevet av profeten (SAW) som en saa ’av mat, og en saa’ tilsvarer fire madd. En madd er mengden som kan fanges opp når man legger hendene sammen. Hvis vi oversetter dette til en pengeverdi basert på prisen på en basismat som mel eller ris, er det omtrent 100kr. Derfor er det skyldige beløpet for hver person 100kr

Ettersom Islamic Relief opptrer som veldedighetsagent, kan vi derfor få pengene til å betale for maten på forhånd, som vi deretter vil bruke der det er nødvendig på riktig tidspunkt for å kjøpe matvarene. Som et resultat vil dette distribueres blant de menneskene rundt om i verden som er i nød.

Doner nå

Hvor mye koster Fitrana (Zakat ul Fitr) per person?

På profetens tid (SAW) ville Fitrana (Zakat ul Fitr) bli gitt som en saa ’. Derfor ble mengden beskrevet profeten (SAW) som en saa ’mat (en saa’ tilsvarer fire madd). En madd er mengden som kan fanges opp når man legger hendene sammen.

Vi blir ofte spurt ‘hvor mye koster Eid Fitrana?’ Hvis vi oversetter dette til en pengeverdi basert på prisen på basisfôr som mel eller ris, er det omtrent Kr100. Derfor er det skyldige beløpet for hver person Kr100.

Hvem er kvalifisert for Fitrana (Zakat ul Fitr)?

Enhver muslim som har mat utover deres behov, må betale Zakat ul Fitr (Fitrana). I motsetning til Zakat er det en plikt for alle i husstanden din. Derfor kan husets leder, eller foreldre og foresatte, betale på vegne av andre familiemedlemmer.

Hva er Eid Fitrana?

Fitrana, noen ganger referert til som Eid Fitrana eller Sadaqatul Fitr, er en veldedighetsdonasjon som må gis før Eid al Fitr-bønnen. Derfor må den gis før utgangen av måneden Ramadan.

Hva er Sadaqatul Fitr?

Sadaqatul Fitr er et alternativt navn for Fitrana eller Zakat ul Fitr.

Fitrana kalkulator


Zakat ul Fitr (også kjent som Fitrana) må gis før Eid-bønn, før slutten av måneden Ramadan.

Fitrana

Total: Kr 0.00

Ofte stilte spørsmål

Er barn pålagt å betale Fitrana?

Det er obligatorisk for hvert medlem av en husholdning, inkludert barn og babyer, å betale Zakat ul Fitr (Fitrana). Foreldre/foresatte kan imidlertid betale på vegne av sine barn.

Kan jeg betale Fitrana (Zakat ul Fitr) for sent hvis jeg glemmer det?

En av betingelsene for Fitrana (Zakat ul Fitr) er at den må betales før Eid-bønnen. Men hvis det betales etter, vil det bli behandlet som Sadaqah.

Hva mener dere med at Islamic Relief fungerer som en agent og hvordan lar dette meg betale i valuta?

En agent er noen som forenkler betalingen av Fitrana (Zakat ul Fitr) fordi de er bedre i stand til å distribuere den. Du kan betale dem i valuta fordi det er som om du ber dem betale på dine vegne. Vi bruker disse pengene til å kjøpe maten som vi gir til de riktige mottakerne, derfor er det som om du er den som gir mat i stedet for valuta.

Kan dere ta imot Fitrana før den 27. Ramadan?

Ja det kan vi ifølge Hanafi Madhab. Shafii Madhab følger også denne mening

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR