Hvis du ikke faster noen av dagene i Ramadan, vil du bli pålagt å betale en veldedig form for kompensasjon. Du må betale fidya (fidyah) for faster som er gått glipp av med gyldig grunn, som ikke kan gjøres opp etterpå.

 

Hva er Fidya? what is fidya?

Når noen ikke kan faste i Ramadan og ikke kan ta igjen de tapte dagene etterpå (for eksempel på grunn av en langvarig helsetilstand), bør de betale (fidya) for å mate andre.

Fidya for en tapt faste
Fidya for to tapt faste
Fidya for tre tapt faste
Tast inn beløp

Hvorfor er Fidya viktig i islam?                                               

“Å, troende! Fastene er foreskrevet dere slik som de var foreskrevet dem før dere, slik at dere må bli gudfryktige. (De er) et fastsatt antall dager. Så hvem enn av dere som er syke eller på reise, han må fullføre det fastsatte antallet med (å faste) noen andre dager. Men de som ikke makter å faste, for dem er det pålagt å bespise en trengende person som gjengjeld for det. Men den som gjør noe (enda) bedre av sin egen glede, for ham er det bedre. Og å faste er bedre for dere hvis dere begriper”

(Koran 2:183-184)

Merk: Fidya er først og fremst for de som lider av langvarig sykdom eller ikke er i stand til å faste på grunn av høy alder, og som ikke er i stand til å gjøre opp fasten etter Ramadan.

Beregn Fidya

Fidya-beløpet som kreves for å bli betalt for en tapt faste (som ikke kan gjøres opp etterpå) er 100kr per dag.

Fidya-kalkulator


Regn ut hvor mye Fidyah skal betales for faster som ikke har vært under Ramadan.

Fidya

Total: Kr 0.00

Hvor mye er Fidya på for Ramadan 2024?

100kr for hver tapt faste. Dette bør gi én person to måltider eller to personer ett måltid. Men hvis noen går glipp av alle fastene i Ramadan, må de betale 3000kr.

Hva er forskjellen mellom Fidya og Kaffarah?

Fidya betales for bevisst å gå glipp av en faste med en gyldig grunn, men kaffarah betales kun hvis du bryter en faste uten en gyldig grunn. Beløpet som betales i fidya for hver tapt faste tilsvarer å mate én person. Mens når du betaler kaffarah, vil det tilsvarer å mate 60 personer.

Hvem er kvalifisert for Fidya?

Du er pålagt å betale fidya hvis du har gått glipp av eller er unntatt fra faste på grunn av sykdom, alderdom eller annen grunn som hindrer deg i å gjøre opp fasten senere.

Hvem kan motta fidyah?

Fidyah skal bare gis til de fattige og trengende, ikke til alle. Forskere anser fidyah for å være som zakat, derfor anses de som har rett til å motta fidyah som å være blant de som har rett til zakat.

Hva er Fidya i islam?

Fidya (fidyah) er en religiøs donasjon for å hjelpe de som trenger det. Det betales kun når noen ikke er i stand til å faste under Ramadan på grunn av medisinske tilstander eller andre gyldige årsaker som for eksempel langvarig sykdom, og vil ikke kunne gjøre opp fasten etter Ramadan.

Ofte stilte spørsmål

Når betales Fidya?

Du skal betale før du går glipp av en faste, eller før Ramadan hvis du vet at du ikke kan faste denne måneden.

Er Fidya obligatorisk?

Faste under Ramadan er en forpliktelse for alle dyktige muslimer og er en av islams fem søyler. Muslimer må betale kaffarah eller fidya når de går glipp av disse grunnleggende aspektene ved islam, med en gyldig grunn eller ikke.

Hvordan betales Fidya?

Fidya er en donasjon som må betales for å mate de fattige. Derfor betales en 60kr for hver tapte faste. Donasjoner kan gjøres online.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR