Mate den faste

Sult og underernæring er den største helse risikoen over hele verden, med flere berørte mennesker enn aids, malaria og tuberkulose til sammen. I dag er det 805 millioner underernærte mennesker i verden: de er rammet av krig, naturkatastrofer og ekstrem fattigdom. Dette betyr at 1 av 9 personer sovner sultne hver eneste natt.

Mate de fastende denne Ramadan

300 kr matpakke til en familie i Albania, Bangladesh, Bosnia, Chad, Chechnya, China, India, Kosovo, Malawi, Myanmar, Niger, Sri Lanka
550 kr matpakke til en familie i Afghanistan, Pakistan, South Sudan, Zimbabwe
700 kr matpakke til en familie i Ethiopia, Iraq, Jordan, Kenya, Lebanon, Palestine, Somalia, Syria, Yemen

I fjor hjalp Islamic Relief, med din hjelp, over 1 million mennesker med mat i en måned. Dette gjorde det mulig for de som fastet, å kunne avbryte fasten ved iftar, med et næringsrikt måltid. I tillegg til dette, kjøpes alle matvarer lokalt, noe som hjelper den lokale økonomien, og sikrer at maten som tilbys er egnet og kjent for familiene som mottar den. Ramadan matprogrammet er utformet for å utfylle langsiktige hjelpetiltak og utviklingsprosjekter som søker  å forbedre levekårene på bærekraftige måter.

Løsninger på hungersnød

Når det oppstår oversvømmelser, tørke eller jordskjelv, eller i krigstilfelle, er Islamic Relief tilstede: med livreddende forsyninger til familier som har mistet absolutt alt. Hvor umiddelbar hjelp er nødvendig, for eksempel i Syria, Jemen og Nepal, gir vi nødvendig mat til familier for å hjelpe dem gjennom perioden da de er mest sårbare . Dette kan være i form av en familiematpakke bestående av basismatvarer som ris, pasta, bønner og brød, eller med hjelp av ernæringssentre for underernærte barn, som hjelper dem med å gjenvinne barndommen.

I mer stabile omgivelser hjelper vi samfunn til å starte bondegårder og vanne jorden, som kan overleve i tøffe forhold, så de har mat hele året. Vårt mål er å gjøre det mulig for familier og hele samfunn å kunne klare seg selv og ikke lenger være avhengig av veldedighet for å overleve, og slik virkelig bryte ut av fattigdom.

Ramadan prosjekter