Um Khaled er 29 år. Hun har fire barn og konflikten i Syria har gjort henne til enke.

Etter at hun mistet mannen sin, har hun vært nødt til å streve alene med å forsørge hele familien. Hun arbeider i en butikk med brukte klær slik at hun kan skaffe de helt livsviktige tingene til barna. Tapet av ektemann, hjem og kjente omgivelser har satt henne i en tilstand av desperasjon.

Som alle andre mødre vil hun at barna skal vokse opp lykkelige og friske. Hun ønsker at de gjør det bra på skolen, kan leke trygt og ha det gøy. Men i Syria er de omgitt av vanskeligheter og fare.

Barna spør henne om eid-høytiden og om hun vil kunne kjøpe dem noe til eid. Hun ber barna sine være tålmodige, men i virkeligheten vet hun at hun ikke vil kunne kjøpe dem noen klær eller leker, eller engang skaffe dem et fint måltid. Det knuser henne helt.

Du kan Dele Din Ramadan med Um Khaleds familie og andre familier lik hennes. Dine donasjoner kan skaffe dem nok mat til hele ramadan-måneden ved siden av de grunnleggende livsnødvendighetene. Denne ramadan kan du endre livene deres.

Hvem vil du Dele Din Ramadan med i år?

Dette året kan du Dele Din Ramadan med verdens mest sårbare mennesker.

Du kan stilne noens sult, slukke noens tørst, lette noens byrde og gjøre en slutt på noens slit.

Du kan hjelpe til med å gi mat til de menneskene som faster rundt om i hele verden.

280 kr matpakke til en familie i Albania, Bangladesh, Bosnia, Libanon, Mali, Niger, Sri Lanka, Tsjetsjenia

410 k matpakke til en familie i Filippinene, India, Jordan, Kenya, Kosovo, Malawi, Myanmar, Nepal, Pakistan, Syria, Tsjad

530 kr matpakke til en familie i Afghanistan, Etiopia, Indonesia, Palestina (Gaza), Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Yemen

12,180 kr 30 Familiematpakker i 30 land

Del Din Ramadan med mennesker rundt om i hele verden

I fjor skaffet Islamic Relief med støtte fra deg mat til 900 000 mennesker i en måned. Det gjorde at de som fastet kunne få et næringsrikt måltid ved fastens avbrudd.

Alle matvarer kjøpes inn lokalt for å hjelpe lokal økonomi og sikre at maten som gis er velegnet og kjent i de familiene som mottar den. Ramadan-matprogrammet er utformet til å utfylle langsiktig nødhjelp og utviklingsprosjekter som skaper bærekraftige måter å forbedre livsforhold på.

Islamic Relief © 2021 | All Rights Reserved

RASK DONER KR