Kan gi en familie i en nødssituasjon vann i en måned
Kan gi to familier i en nødssituasjon en husly
Kan gi akutte medisinske forsyninger til et sykehus i en nødssituasjon
Tast inn beløp

“..Den som dreper en person uten at det er blodhevn eller (straff) for anstifting av ufred på jorden, det er som om han har drept hele menneskeheten. Og den som får en person til å overleve (redder ham fra å dø på urett vis), det er som om han har latt hele menneskeheten leve (han har reddet det menneskelige fellesskap”

(Koranen 5:32)

Når en nødsituasjon inntreffer, har Islamic Relief som mål å være den første på bakken, gi nødhjelp og hjelpe de berørte umiddelbart. Når flom, tørke eller jordskjelv skjer, er vi der: gir livreddende mat, vann, husly, medisiner og andre viktige ting til familier som har mistet alt.

Nødappell: Nåværende fokus

Det har vært en opptrapping uten sidestykke i Palestina siden kl. 06.00 i morges. Situasjonen forventes å forverres i løpet av de neste timene/dagene.

Dette skjer på bakgrunn av økte spenninger som følge av grusomhetene som er begått på Vestbredden og i Jerusalem, noe som har fått det internasjonale samfunnet/FN til å frykte katastrofale følger.

Hvis situasjonen forverres i Gaza, vil vi i første omgang konsentrere oss om medisinsk utstyr og nødhjelpsforsyninger.

Islamic Relief har sett opptrappingen i Midtøsten som skjedde over natten. Vi oppfordrer alle parter til å utvise tilbakeholdenhet for å unngå sivile tap.
Vi kommer til å fortsette å overvåke situasjonen, og våre team og lokale partnere er på standby for å yte humanitær hjelp.

• 800kr kan gi livreddende nødvendigheter
• 1600kr kan gi to familier livreddende mat
• 2700kr kan gi medisinske nødutstyr.

Vær så snill, doner sjenerøst til vår nødhjelp nå, og bidra til å redde liv.

Mer enn 90 % av naturkatastroferelaterte dødsfall skjer i utviklingsland
Nødsituasjoner setter hele samfunn i fare med ødeleggende langtidseffekter. Vårt Global Nødappeller Fund jobber for å sikre at vi kan reagere på hendelser så raskt som mulig, faktisk innen 72 timer, og bistå med gjenoppretting for å hjelpe til med å gjenoppbygge liv.

Over hele kloden påvirker klimaendringene i økende grad lokalsamfunn, og etterlater familier som lider under virkningene av værrelaterte naturkatastrofer og ødelegger hele lokalsamfunn. Etterlatt med begrenset eller ingen tilgang til rent vann, husly, strøm eller mat, blir berørte familiers liv snudd på hodet.

I tilfeller av konflikt blir flere og flere mennesker fordrevet fra hjemmene sine ettersom vold tvinger familier til å flykte og legge alt bak seg. Dessverre er det imidlertid samfunnets fattigste som er mest sårbare for virkningene av konflikter og natur- og klimakatastrofer. Disse samfunnene har lavere motstandskraft til å motstå sjokk og mindre tilgang til livreddende verktøy som tidlig varslingssystemer, jordskjelvbestandig ly og mangler tilstrekkelige helse- og utdanningstjenester.

Emergency Response, Resilience and Recovery

For å holde lokalsamfunn trygge hjelper vi dem å forberede seg på potensiell katastrofe, og hvis tragedien skulle inntreffe, er vi rett på bakken. Når krisen er over, er vi også tilgjengelig for å hjelpe lokalsamfunn med å komme seg etter ødeleggelsene og komme på beina igjen. Dette er hvordan:

Resiliens: Vi utvikler skolesikkerhets planer, tar til orde for bruk av byggeforskrifter, fremmer klimatilpasningsteknologi og planter trær i syklonrammede områder.

Respons: Når en nødsituasjon inntreffer, leverer vi mat, vann, husly, medisiner, hygienesett, kjøkkensett, tepper, og telt.

 

Recovery: Vi bygger krisesentre, rehabiliterer eksisterende vannpunkter, gir livsoppholdshjelp, støtter foreldreløse barn, gir uformell utdanning og tilbyr psykososial støtte.

Ved å donere til vårt Global Nødappeller Fund kan du bidra til å sikre at vi har et beredskapsfond som kan brukes til å forberede lokalsamfunn på katastrofe, slik at når en nødsituasjon inntreffer, reduseres innvirkningen på folks liv.

Støtt vår Global Nødappeller Fund. Doner nå og bidra til å redde liv.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR