can provide specialised nutrition to a malnourished person
can provide a family with water for one month
can feed a family for one month
Tast inn beløp

Fryktelig situasjon

Tilstanden i Yemen har gått fra dårlig til verre i løpet av det siste året, og over 80% av befolkningen har behov for humanitær hjelp, dette fører igjen til at en enda større sultkrise venter i fremtiden.

Mange familier har ikke tilgang til de mest basale nødvendigheter. Sykehus og skoler er ødelagte og det er stor mangel på rent vann.

I løpet av det siste året, har Islamic Relief gitt støtte til over 1.5 millioner mennesker over hele landet med nødhjelp med mat, medisin og tilgang til rent vann.

Islamic Relief arbeider for tiden i 18 av de 22 guvernementene i Jemen, og når mange av de verst rammede områdene. Med din støtte håper vi å kunne gi ytterligere bistand i denne voksende krisen.

Respons på Kolerakrisen

Siden sykehus og helsesentre er overveldet av det økende antall pasienter som trenger akutt behandling, bidrar Islamic Relief med å levere kolera medisiner, inkludert IV-stativ, kanylerør, saltvannsposer, antibiotika, orale rehydrasjonssalter, hansker, sprøyter og hygienepakker, inkludert Såpe, desinfeksjonsmiddel og håndklær til sykehus i fem guvermenter.

I tillegg har vi levert 60 telt, til tre sykehus i Sana’a, som kan ta imot 300 pasienter.

Et av disse sykehusene er Al Sabeen sykehuset, som mottar mellom 100-150 kolera pasienter om dagen, pasienter som må dele sykesenger. Personalet her jobber døgnet rundt for å behandle disse pasientene, men har ikke mottatt lønn de siste åtte månedene.

Sykdom som følge av mangel på mat

Muhammad Abbas Zulqarnain, landsdirektør for Islamic Relief i Jemen, sa: “Dette utbruddet av kolera påvirker nå alle deler av landet Jemen, og det er ingen overraskelse at helseinstitusjonene sliter med å håndtere situasjonen. Mindre enn halvparten av dem er fullt ut funksjonsdyktige etter to års krig; Mange mangler det mest grunnleggende av medisinsk utstyr og medisiner og de ansatte har ikke fått lønn på over åtte måneder. ”

“Lidelsene i Jemen, selv uten kolerakrisen, er helt tragisk. Folk blir syke fordi de ikke har nok mat å spise eller tilgang til rent vann. Og når de blir syke, sliter de med å ha råd til kostnadene til behandling på sykehus. ”

Rahaf Ibrahim

Rahaf Ibrahim er tre år og sju måneder gammel. Hun og hennes familie ble fordrevet fra Raymah Guvermentet og bor nå i Sana’a. Hun led av underernæring og ble deretter syk med akutt vannig diaré. Hennes mor, Iftikhar, tok henne til sykehuset hvor hun ble diagnostisert med kolera og får behandling sammen med sin eldre bror. Hennes andre bror Mohab samt mor og far er alle blitt behandlet for sykdommen og har heldigvis kommet seg. Iftikhars ektemann informerte henne nylig om at en annen sønn hjemme også har begynt å få diaré. Iftikhar er desperat bekymret for hvordan hun skal kunne ta vare på barna sine. Hennes mann, som så mange i Jemen, er uten arbeid og de er flere måneder forsinket med husleien. Hun er bekymret for at de vil bli kastet ut av huset, og de vil ikke ha råd til å betale behandlingen.

Omfattende skade etter år med krig

Nylige og pågående militær aktivitet øker i et land som alt har opplevd årevis med intern konflikt, og forårsaker en krise. Tusenvis er drept og millioner har blitt tvunget til å flykte fra sine hjem. Tallrike sykehus og skoler er skadet, og deler av kraft- og vannforsyningen har gått tapt. Totalt er 14 av Yemen 22 guvermenter påvirket.

Av en befolkning på 24 millioner, var over halvparten – 61 prosent – allerede avhengige av humanitær hjelp før konflikten ble forverret. Underernæring er utbredt, og Jemen er vannfattig, noe som forårsaker frykt for at Sana’a snart kan være uten vann.

Islamsk Relief sin respons på konflikten

Islamic Relief jobber for tiden i 18 av Jemens 22 guvermenter, og distribuerer mat i samarbeid med FN organisasjonen verdens matvareprogram. Vi har levert mat til mer enn 2,5 millioner mennesker, og har utstyrt 21 sykehus og klinikker over hele landet med støtte til legene og sykepleierne som arbeider med å behandle sårede, syke og underernærte mennesker.

Områdene vi har respondert i inkluderer Sanaa, Sana’a, Aden, Taiz, Lahj, Abyan, Amran, Shabwah, Mareb, Sa’ada, Hodeida, Hadramout og Dhamar.

I tillegg til å fortsette med matdistribusjon har vi gitt nødvann gjennom installasjon av vanntanker, samt nyredialyseprodukter til flere klinikker.

Islamic Relief har arbeidet i Jemen siden 2004 og arbeider gjennom kontorer som drives av lokalt ansatte i Sa’dah, Hajja, Amran, Sana’a, Ma’rib og Dhamar.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR