Kan gi en familie i en nødssituasjon vann i en måned
Kan gi to familier i en nødssituasjon en husly
Kan gi akutte medisinske forsyninger til et sykehus i en nødssituasjon
Tast inn beløp

16.09.2023

11. september traff stormen Daniel det nordøstlige Libya og forårsaket omfattende skader langs kysten, særlig i byene Derna og Al Bayda. Så langt har over 11 300 mennesker omkommet, mens antallet savnede nærmer seg 10 000.

Situasjonen i Derna alene har imidlertid blitt stadig mer alvorlig, og tirsdag 12. september var dødstallene kommet opp i 3000, ifølge estimater fra den østlige administrasjonen. Redningsmannskaper sliter med å komme frem til Derna, som bare har én fungerende vei igjen. Byen sliter med strøm- og internettutfall. Det forventes derfor en kraftig økning i antall omkomne, savnede og fordrevne.

Flommen forårsaket store ødeleggelser, særlig i Derna, der kollapsen av to demninger og annen infrastruktur satte hele bydeler under vann og tvang tusenvis på flukt.

Tragedien i Libya gjenspeiler et mønster vi har sett andre steder, som de ødeleggende flommene i Pakistan. Libya opplever langvarige konfliktene de siste årene som har redusert landets evne til å tilpasse seg endrede forhold, ettersom viktige ressurser som var øremerket til å håndtere klimarelaterte risikoer, har blitt omdisponert til å håndtere de umiddelbare og varige konsekvensene av den pågående konflikten. I løpet av de siste tre årene har det ikke blitt bevilget midler til utvikling, som er det området der ressurser til infrastruktur vanligvis bør settes inn, og det har heller ikke blitt bevilget penger til prosjekter med et langsiktig fokus. Forsømmelsen av Libyas livsviktige infrastruktur og den påfølgende mangelen på vedlikehold har vært avgjørende faktorer som har ført til at dammene har brutt sammen. Korrupsjon og økonomisk vanstyre har sammen med klimaendringene bidratt til den pågående katastrofen vi er vitne til i dag.

Dette er en massiv humanitær krise med tusenvis av drepte, inkludert hele familier, og store deler av en hel by som er vasket bort. Tusenvis av mennesker er fortsatt savnet, lik skylles opp i gatene, og dødstallene kan fortsatt fordobles.

Islamic Relief samarbeider med lokale organisasjoner som er aktivt til stede i Derna og den berørte regionen, inkludert steder som Bayda, der mange mennesker på flukt har søkt tilflukt. I samarbeid med disse lokale organisasjonene har vi gitt livsviktig hjelp til hjemløse familier som har mistet alle eiendelene sine. Hjelpen omfatter blant annet pledd, madrasser, mat og hygiene pakker. En av utdelingene våre fant sted på en skole der familier har søkt tilflukt. Hittil har vi hjulpet rundt 5000 personer.

Libya står overfor en ødeleggende katastrofe, der en fjerdedel av Derna er ødelagt. Vi må handle raskt for å hindre at flere dør – under slike forhold kan sykdommer raskt spre seg, vannsystemene er forurenset, folk har verken husly eller mat, og det har en enorm psykologisk innvirkning på mennesker som har mistet familie og hjem på et øyeblikk. Denne katastrofen vil ha enorme langsiktige konsekvenser.

Det internasjonale samfunnet og internasjonale organisasjoner må forstå omfanget av ødeleggelsene. Det er et presserende behov for internasjonal hjelp til Libya.

Vi oppfordrer alle regjeringer til å øke sine bidrag til hjelpeorganisasjoner som yter humanitær bistand i Libya.

Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til umiddelbart å dekke de flomrammede familienes akutte behov for husly, mat, rent vann, kontant overføringer og primærhelsetjenester.

Vi etterlyser en felles humanitær respons som må omfatte en helhetlig systemtilnærming til katastrofen fra FN, INGO og NNGO for de flomrammede ofrene, med tanke på de ulike sårbarhetene i de berørte lokalsamfunnene.

Den libyske byen Derna står overfor en ny humanitær krise i kjølvannet av flommen, med økende risiko for vannbårne sykdommer og mangel på mat, husly og medisiner, noe som utgjør en alvorlig risiko for de overlevende. Samtidig som det er avgjørende å gi umiddelbar livreddende hjelp, er det like viktig å erkjenne at prosessen med å gjenoppbygge liv og den allerede ødelagte infrastrukturen vil ta lang tid. Det internasjonale samfunnet og institusjonelle givere må vise et vedvarende engasjement for gjenoppbyggingen av regionen for å legge til rette for gjenoppbyggingen.

Vi er på bakken, hjelp oss nå flere folk i nød. Doner nå

Søndag 10. september 2023 kom stormen Daniel på land i Libya, noe som resulterte i sterk vind, kraftig nedbør og flom som påvirket flere nordøstlige områder av Libya. Siste rapporter tyder på at antall dødsfall kan være opptil 5000 med tusenvis flere skadet.

Disse tallene forventes å endre seg etter hvert som mer nøyaktig informasjon blir tilgjengelig. Det har vært omfattende skader på infrastrukturen med ødelagte veier og broer.

Tirsdag 12. september lanserte Islamic Relief en Nødappell og samarbeider med lokale partnere på bakken for å gi nødhjelp inkludert mat og ikke-matvarer i Libya.

Støtt vår nødappell, og doner til Libya folket. 

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR