Kan gi en familie mat i en måned
Kan gi brød til 675 mennesker på flukt fra krigen i Syria
Kan sende et barn på skole i ett år og gi en kvalitetsutdanning.
Tast inn beløp

Leverer din Zakat siden 1984

Islamic Relief bruker dine Zakat-donasjoner på en mest mulig effektiv måte for å lindre lidelsene til verdens mest sårbare mennesker.

Vi har levert Zakat-donasjoner siden 1984, noe som gjør oss til en av de muslimske veldedige organisasjonene som har tjent lengst, Alhamdulillah! Vi er i frontlinjen i over 35 land, akkurat som vi har vært med alle større katastrofer siden 1984, og leverer mat, vann og nødhjelp til de som er i desperat nød.

Hva er Zakat?

Zakat er en av de fem søylene i Islam, sammen med bønn, faste, pilegrimsferd (Hajj) og tro på Allah (SWT) og Hans sendebud, profeten Muhammad (SAW). For hver sunn, voksen muslim som eier formue over et visst beløp – kjent som nisab – må han eller hun betale 2,5% av den formuen som Zakat.

“… Og de som har velstand det er en anerkjent rett for trengende og fattige” (Koranen 70: 24-5)

Doner Zakat nå

For å finne ut om du er kvalifisert til å betale Zakat, bruk vår Zakat-kalkulator

Hva er Nisab?

Nisab er den minste mengden formue en muslim må ha før de blir kvalifisert til å betale Zakat. Dette beløpet blir ofte referert til som nisab-terskelen.

Gull og sølv er de to verdiene som brukes til å beregne nisab-terskelen. Nisab er verdien av 87,48 gram gull eller 612,36 gram sølv.

Gjeldende Nisab-verdi (3. april 2024)

Ved å bruke verdien av sølv 612,36 gram = 5580,92kr
Ved bruk av verdien av gull 87,48 gram = 69339,56kr

 

Zakat: En hellig søyle

Zakat er ikke bare en grunnleggende søyle i Islam. Det er også et revolusjonerende konsept med potensial til å lette lidelse for millioner over hele verden.

Som Allah (SWT) forteller oss i den hellige Koranen:

“Og vær standhaftig i bønn og regelmessig i nestekjærlighet: Og alt godt du sender ut for din sjel foran deg, skal du finne det hos Allah” (Koranen 2: 110)

Det er også en rett som de fattige har fra oss når det gjelder

“De som har rikdom det er en anerkjent rett for å hjelpe trengende og fattige” (Koranen 70: 24-25)

Forestill deg dette: hvis bare de ti rikeste menneskene i verden betalte Zakat – ville det være svimlende 85 375 150 000,00 kroner! Kraften av disse pengene til å takle fattigdom ville vært enorm.

I Islamic Relief bruker vi Zakat på en mest mulig effektiv måte for å lindre lidelsene til verdens mest sårbare mennesker.

I fjor gjorde donasjonene dine oss i stand til å redde liv

Din Zakat har finansiert noe av vårt mest avgjørende arbeid med mennesker og samfunn som lever i katastrofe- og krigssoner: tørke og sult-rammet land over hele Øst-Afrika og samfunn som er berørt av konflikten i Jemen. Din sjenerøsitet har gjort det mulig for samfunn å bygge bærekraftig levebrød i møte med klimaendringene, og muliggjøre bedre liv for sårbare foreldreløse og familier over hele verden.

Alhamdulillah, du har makten til å forandre menneskers liv.

Gi din zakat i dag!

 

Hvordan Islamic Relief bruker donasjonen din

Islamic Relief bruker donasjonene dine på en mest mulig effektiv måte for å lindre lidelsene til verdens mest sårbare mennesker. Vi bruker midlene på den første kategorien Zakat – de fattige og trengende.

Hva er Fitrana (Zakat ul Fitr)?

Fitrana er en veldedig donasjon av mat som må gis før Eid-bønn, før slutten av måneden Ramadan, for Allahs (SWT) kjærlighet. Fitrana må også gis av enhver selvbærende voksen muslim som har mat utover deres behov, på vegne av seg selv og sine pårørende.

Hvor mye koster Zakat?

Din Zakat-donasjon skal utgjøre 2,5% av din totale formue. Derfor, hvis de totale eiendelene dine (etter gjeld) er 10 000 kr, betaler du 250 kr. Bruk vår gratis og enkle Zakat-kalkulator for å beregne hvor mye du skylder.

Hvem er kvalifisert for å motta Zakat?

Det er åtte kategorier mennesker som er kvalifisert til å motta Zakat.

 1. De fattige
 2. Trengende
 3. Administratorer av Zakat
 4. De hvis hjerter nylig har blitt forsonet
 5. De som er blitt slaver
 6. De som har gjeld
 7. I Guds sak
 8. Reisende (inkludert flyktninger)

En fattig person er noen hvis eiendom, utover hans grunnleggende krav, ikke når nisab-terskelen. Mottakeren må ikke tilhøre din nærmeste familie, derfor; din ektefelle, barn, foreldre og besteforeldre kan ikke motta din Zakat. Andre slektninger kan imidlertid motta din Zakat.

Hvem kan betale Zakat?

Hver muslim, tilregnelig voksen som er i besittelse av nisab (den minste mengden formue som man må ha før zakat skal betales) i ett helt år, er ansvarlig for å betale zakat. Se den nåværende monetære nisab-verdien ovenfor

Varer, som rikdom, kan inkluderer: storfe, avlinger, gull, sølv og varer for forretninger. Zakat må betales med kontantinnskudd som blir satt i bankkontoer.

For personlige gjenstander som man ikke kan få rikdom fra, for eksempel biler, klær, husly, møbler og som ikke skal brukes til handel, er ikke inkludert i beregningen av Zakat.

Man må ikke bare ha den minste mengden Nisab, men den må ha vært i ens eie i ett helt år. Ramadan er valgt av mange som den måneden de betaler Zakat; både for å huske det, og også fordi belønningen for gode gjerninger gjort i denne velsignede måneden blir mangfoldige.

Zakat på gull og sølv

I følge Hanafi-madhaben må alt gull og sølv du eier, være inkludert som en del av eiendelene dine i Zakat-beregningen.

Imidlertid trenger ikke gull og sølv som er til personlig bruk i Shafi madhab å være inkludert som en del av eiendelene dine.

Hvis all formuen din er i gull, må verdien av gullet du eier være på eller over Gold Nisab for å være kvalifisert til å betale Zakat.

Hvis formuen din er en blanding av gull og / eller sølv og kontanter, er det ideelt å bruke Silver Nisab-terskelen.

Aksjer og eiendomshandel

Hvis du eier aksjer med det formål at du skal handle, må du ta med verdien av aksjene i eiendelene dine.

Imidlertid, hvis aksjene du eier, ikke er for handel, men snarere holdes som en investering, for å levere utbytte, er det bare utbyttet som må telles i eiendelene dine.

Den samme regelen gjelder handel med eiendom. Hvis en eiendom kjøpes med den hensikt å videreselge den, må verdien av den telles i eiendelene dine.

Imidlertid, hvis en eiendom kjøpes som en investering [som skal slippes ut], med den eneste fordelen som er leieinntektene, er det overskuddet [i banken] som er kvalifisert for å telles med under eiendelene dine.

Zakat om forretningsvarer og eiendom

Forretningsaksjer må telles som en eiendel for Zakat-formål. Verdien som skal brukes er den som vises på balansen. Vanligvis er det kostnadene ved å kjøp av aksjen.

Forretningslokaler trenger ikke å regnes som en eiendel i beregningen. Eiendommer virksomheten eier [land, detaljhandelenheter osv.] Trenger heller ikke å telles som eiendeler.

Zakat om pantelån og lån

Et langsiktig pantelån skal ikke regnes som et ansvar i Zakat-beregningen din.

Lån som tas opp for et personlig formål, kan trekkes fra som en forpliktelse i Zakat-beregningen.

Grunner til å ha tillit til Islamic Relief :

Vi har vært til stede siden 1984
Nesten 40 år med å levere nødhjelp til mennesker over hele verden gjør oss til en av de muslimske veldedige organisasjonene som har tjent lengst i flere deler av verden, Alhumdulillah.

Vi er seriøst effektive
På grunn av deg bidro vi i 2022 til å endre livene til over 13 283 400 mennesker i 34 land rundt om i verden.

Vårt arbeid er vitenskapelig verifisert
Et uavhengig Zakat Advisory Board, som består av en gruppe respekterte forskere, har ratifisert vår Zakat-policy, og fortsetter å gi råd for å sikre at vår Zakat-policy er Shari’ah-kompatibel.

En del av katastrofeberedskapskomiteen
Islamic Relief er den eneste muslimske veldedighetsorganisasjonen som er en del av DEC. Vi har vært medlem sammen med Oxfam, Redd Barna og andre siden 2005.

Vi er 100 % transparente
Vi sier ikke at vi har en “100 % donasjonspolicy”. Sannheten er at det koster hver eneste veldedighetspenger å levere nødhjelp – og vi tror du foretrekker at vi er ærlige om det.

Din Zakat er vår Amanah (tillit)

Når du overlater oss til å distribuere den nøye og riktig, er vi ansvarlige overfor deg, overfor de som mottar din Zakat fra oss (rettighetshaverne), og viktigst av alt, vi er ansvarlige overfor Allah.

Vi tar ansvaret for å levere donasjonene dine svært alvorlig. Når du gir din Zakat gjennom Islamic Relief, kan du føle deg trygg i vissheten om at vi er veiledet av Allahs ord i Koranen.

Hva er Amanah?

På arabisk betyr Amanah tillit, ærlighet og lojalitet. Å ha en Amanah betyr å ha tillit eller ansvar overfor noe eller noen. I islam refererer Amanah til å ha integritet og bruke vår frie vilje til å utføre våre plikter og ansvar overfor Allah og Hans skapelse på riktig måte.

Hos Islamic Relief er en Amanah en forpliktelse til å levere hver donasjon med integritet.

kontakte din lokale imam hvis du har spørsmål. Du kan også skrive til oss på [email protected]

Ofte stilte spørsmål

Er ikke-muslimen pålagt å betale Zakat?

Nei, zakat er kun foreskrevet for muslimer

Hvem er kvalifisert for å motta Zakat?

Det er åtte kategorier mennesker som er kvalifisert til å motta Zakat.

 1. De fattige
 2. Trengende
 3. Administratorer av Zakat
 4. De hvis hjerter nylig har blitt forsonet
 5. De som er blitt slaver
 6. De som har gjeld
 7. I Guds sak
 8. Reisende (inkludert flyktninger)

En fattig person er noen hvis eiendom, utover hans grunnleggende krav, ikke når nisab-terskelen. Mottakeren må ikke tilhøre din nærmeste familie, derfor; din ektefelle, barn, foreldre og besteforeldre kan ikke motta din Zakat. Andre slektninger kan imidlertid motta din Zakat.

Jeg skylder flere år med Zakat, hvordan betaler jeg det?

For hvert år du skylder Zakat, ta 2,5 % av den totale formuen du hadde på slutten av det året og betal det i Zakat. Hvis du ikke er sikker på hvor mye formue du hadde, må du estimere den. F.eks. Det er nå Ramadan 2023. Du har ikke betalt Zakat de siste 5 årene. Du må regne ut hvor mye formue du eide hver Ramadan de siste 5 årene og betale 2,5 % av det.

Jeg gir vanligvis mye penger i veldedighet gjennom året, må jeg fortsatt betale Zakat?

Du må betale zakat med den hensikt å betale den. Derfor er det viktig at du gjør en intensjon om å gi en donasjon som en zakat-betaling.

Jeg betalte Zakat på 487 85 forrige ramadan. I år har jeg totalt 121 964,50 i formue for Zakat. Hvilken verdi tar jeg de 2,5% fra, da jeg betalte for 48785 kroner i fjor?

Det skal betales av den totale summen uavhengig av hva som ble betalt tidligere. Derfor vil du betale 2,5 % av 121 964,50kr.

Hvis et barns rikdom oppfyller alle vilkårene til Zakat (dvs. den er over Nisab og har vært i deres besittelse i ett år), må han betale Zakat?

Flertallet av de lærde støttet oppfatningen om at det skulle betales. Dette er det samme for både barnet og voksne. Derfor bør deres verge ta Zakat fra personens formue og betale den på deres vegne. Men noen meninger tyder på at det ikke er pålagt barn. Vi anbefaler deg å diskutere det med en lærd

Jeg har blandede smykker bestående av gull, sølv og edelstener. Hvordan beregner jeg Zakat?

Den beste måten for deg å gjøre dette på er å ta smykket til en gullsmed og be dem om å verdsette bare gull- og sølvdelene. Verdivurderingene de gir vil være summen du må betale Zakat. Edelstener er ikke pålagt Zakat.

Jeg har sparepenger som jeg skal bruke til å gå til Hajj, skal dette inkluderes i formuen min når jeg beregner Zakat?

Ja, det må være med.

Jeg lånte penger til en venn som fortalte meg at han/hun skal returnere pengene; må jeg inkludere dette i formuen min når jeg beregner Zakat?

Ja, det er som om han/hun bare sparer pengene dine

For 10 år siden lånte jeg ut penger til en venn som er fattig og jeg hadde ikke forventet å få pengene tilbake. Han/hun har nå betalt meg tilbake, er disse pengene pålagt Zakat?

Hvis pengene betales tilbake, er de pålagt Zakat (forutsatt at utlåner oppfyller andre kriterier for å betale Zakat). Men hvis pengene ikke betales tilbake, må intensjonen om utlån gjennomgås. Hvis utlåner var ganske sikker på at han/hun ikke kom til å motta den tilbake og han/hun ikke er i stand til å henvise den til rettsvesenet, er det vanligvis ikke betalbar i slike tilfeller. Imidlertid er det mange variabler, og derfor bør dette spørsmålet henvises til en lærd.

Min Zakat må betales i Dhul-Qa'dah, men jeg vil gjerne betale på forhånd (i Ramadan). Jeg har en gjeld som må betales i Shawwal (etter Ramadan). Kan dette trekkes fra formuen min når jeg beregner Zakat?

Det generelle svaret vil være ja, men vi vil sterkt oppfordre deg til å konsultere en lærd om dette.

Jeg kjøpte et hus med formål om å leie den, for 5 år siden. I fjor bestemte jeg meg for å selge huset. Hvordan betaler jeg Zakat for dette?

For den tiden du leide ut huset og ikke hadde til hensikt å selge, betaler du ikke Zakat for huset. Men du må fortsatt betale det på husleien du tjente, akkurat som all annen formue du har. Du må inkludere den i Zakat- eiendeler fra den dagen du hadde til hensikt å selge huset. Du må gjøre det samme for hvert år etter det der huset fortsatt er til salgs. Men for å være helt klar, vennligst diskuter dette med en lærd.

Jeg har en butikk hvor jeg selger klær. Hvordan betaler jeg Zakat?

Hvert år når du betaler Zakat, må du beregne den totale bulksalgsprisen for alle varene som selges i butikken din. f.eks. Alle klærne som selges i butikken din summerer seg til en total salgsverdi på en bestemt sum penger. Du vil legge dette til din andre zakat formue når du beregner den totale betalingen.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR