Gjeldende nisab-verdi (08/03/2021)

Bruke verdien av sølv – 4,289.60 kr.

Bruke verdien av gull – 40,778.86 kr.

Zakat med Islamic Relief

Sist år hjalp Zakat, med Islamic Relief, over 1 millioner mennesker i 33 land.

Din Zakat hjalp med å gi livsnødvendig nødhjelp i land som Syria, Somalia, Yemen og Myanmar.

Din Zakat hjalp 20 000 mennesker med å få en inntekt og ga rent vann i de mest fjerntliggende områdene,

Din Zakat ga også støtte, kjærlighet og omtanke til foreldreløse barn og andre barn og ga også nødvendig næringsrik mat til familier under Ramadan.

Islamic Relief bruker zakat til å hjelpe noen av de mest fattige, mest trengende og nødlidende mennesker på planeten. Dine zakat-donasjoner gir glede til disse mennesker som forstår at deres brødre og søstre over hele verden ikke har glemt de.

Dine zakatdonasjoner gir håp til de fattige; om at de en dag med hjelp fra Allah (swt), kan bli de som gir zakat og ikke de som mottar zakat.

Hvem må betale Zakat?

Enhver muslim, forstandig voksen, i besittelse av nisab (det minimum av rikdom man må ha før zakat betales) er ansvarlig i et helt år for å betale zakat. Se dagens penge nisab verdi ovenfor.

Ting som rikdom ikke kan utledes fra inkluderer: storfe, avlinger, gull, sølv, og handelsvarer. Zakat må betales med kontantinnskudd i en bank.

Personlige eiendeler som man ikke kan utlede rikdom fra, for eksempel biler, klær, husly, møbler og som ikke skal brukes til handel, kan ikke regnes med ved beregning av zakat.

Man må ikke bare ha et minimum av nisab, men det må ha vært i eie i ett helt år. Ramadan blir valgt av mange som den måneden da de betaler sin zakat; både for å huske det, og også fordi belønning for gode gjerninger gjort i denne velsignede måneden multipliseres.

Hvem drar nytte av zakat?

1) De fattige og trengende – Disse menneskene kan ha litt rikdom, men ikke nok til nisab.

2) Den nødlidende – Slike mennesker har ingenting annet enn de helt grunnleggende nødvendigheter; de er verre stilt enn de fattige og trengende.

3) De som er ansatt for å samle inn zakat – dette refererer til de som samler inn og fordeler zakat.

4) For å forene hjerter – etter tradisjonen var denne kategorien for nye muslimer som etter å ha blitt muslim, sto overfor ekstrem fattigdom på grunn av sin beslutning.

5) For å frigjøre slaver – denne kategorien gjelder ikke så mye som det en gang gjorde.

6) De som står i gjeld, men er ute av stand til å gjøre opp sin gjeld

7) De som sliter på veien til Allah

8) Reisende som har sluppet opp for penger, og vil derfor ikke kunne nå sitt endelige reisemål uten hjelp.

Zakat kan ikke brukes til å bygge moskeer, til å begrave avdøde, eller til å slette gjelden til den avdøde.

Zakat og Islamic Relief

Islamic Relief benytter zakat til å hjelpe noen av de fattigiste, mest trengende, og de ​​mest nødlidende mennesker på jorden. Dine zakat-bidrag bringer glede til disse menneskene, som vet at deres brødre og søstre over hele verden ikke har glemt dem. Dine zakat-bidrag gir håp til de fattige om at en dag, og med hjelp fra Allah (swt), vil de selv bli zakat-givere og ikke zakat-mottakere.

Islamic Relief © 2021 | All Rights Reserved

RASK DONER KR