Kan gi et viktig hygienesett til 4 familier som lever i konflikt
Kan gi fire personer medisinsk behandling gjennom en mobil helseklinikk i Jordan
Kan gi en familie mat i en måned
Tast inn beløp

Mens zakat er en obligatorisk veldedighet for enhver muslim på et år til år bassis, er sadaka en helt frivillig veldedighet som kan praktiseres når som helst i løpet av året, og kan deles ut når enn det måte være ønskelig. I motsetning til zakat, som har en rekke regelformer og restriksjoner på hvor den kan brukes og hvordan, er det sånn at sadaka kan brukes til hvilken som helst prosjekt eller program så lenge den er til nytte for folk.

En rekke av utsagn til Profeten, fred vare med han, understreker viktigheten av å gi sadaka, inkludert faktumet at «sadaka slukker synder på samme måte som vann slukker flammer», samt er plikten til enhver muslim å gi hva han eller hun kan: «enhver ledd i kroppen skylder sadaka, så lenge solen står opp.»

IslamicRelief benytter din sadaka donasjon der det er størst behov, som hjelper millioner av mennesker rundt om i verden. Den blir brukt til forskjellige programmer, inkludert vannmat og krise tiltak.

Et viktig begrep innenfor det med sadaka, er ideen om sadaka jariah – en «pågående veldedighet». Profeten, fred vare med han, sa at «når en mann dør, hans gode gjerninger stopper, bortsett fra tre: en pågående veldedighet, nyttig kunnskap og et barn som ber for han.» Derfor er mange muslimer ivrige etter å gi veldedighet som vil fortsette å ha nytte for mennesker etter deres død, og fortsette å tjene dem belønning.

Enhver veldedighet som kontinuerlig har positiv effekt på et samfunn, utover umiddelbar lindring, kan betraktes som en sadaka jariah: bygge boliger, skoler og sykehus; installere holdbare vannsystemer; gjøre et område dyrkbart så det kan bli et gård som fortsetter å gi avlinger i årene som kommer; hjelpe en fattig familie starte en bedrift som fortsetter å generere overskudd for fremtidige generasjoner osv. I hovedsak er sadaka jariah hva dagens internasjonale utviklings sektorer kaller «bærekraftig utvikling», fremmet av Islam for 1400 år siden, og omfatter majoriteten av bærekraftig utviklings utførte programmer av både islamske og andre frivillige organisasjoner i dag.

Hva er Sadaqa?
Sadaqa (veldedighet) er veldedighet gitt frivillig.

Sadaqa beskriver også en frivillig veldedig handling overfor andre, enten det er gjennom raushet, kjærlighet, medfølelse eller tro. Disse handlingene er ikke nødvendigvis fysiske eller økonomiske. Enkle gode gjerninger som et smil, eller en hjelpende hånd, blir sett på som sadaqa-handlinger.

Hvem kan gi sadaqa?
Hvem som helst kan gi sadaqa for et hvilket som helst beløp. Noen av følgesvennene til profeten (fred være med ham) var utrolig sjenerøse med å gi sadaqa, og ga ofte bort store deler av rikdommen deres og holdt bare nok til å dekke deres behov. En god balanse for oss kan være å dele formuen mellom det vi trenger, sparing og sadaqa.

Profeten (fred være med ham) ville gi veldedighet gjennom året, men øke sin sadaqa under Ramadan. Ibn Abbas (må Allah være fornøyd med ham) sa: “Profeten (fred være med ham) var den mest sjenerøse av mennesker, og han var mest sjenerøs under Ramadan,” (Hadith, Bukhari).

Ramadan er derfor en god tid for å øke sin sadaqa, betale sin zakat hvis det er forfall eller begynne å gi vanlig veldedighet ettersom belønningene for gode gjerninger blir mangedoblet.

Hva er sadaqa jariya?

Sadaqa jariya er et viktig begrep innenfor islam. Profeten (fred være med ham) sa:“Når en person dør, slutter alle deres gjerninger bortsett fra tre: en vedvarende veldedighet, nyttig kunnskap og et barn som ber for dem,” (Hadith, muslim).

Derfor er muslimer ivrige etter å gi veldedighet som vil fortsette å være til nytte for mennesker etter deres død og fortsette å tjene dem belønning.

Enhver veldedighet som fortsetter å ha positive effekter på et samfunn på lang sikt kan betraktes som en sadaqa jariya. Noen eksempler inkluderer:

  • Bygge hjem, skoler og sykehus
  • Installere holdbare vannsystemer
  • Å dyrke avlinger som gir mat i årene som kommer
  • Å hjelpe en familie med å starte en bedrift som fortsetter å generere profitt for fremtidige generasjoner.

Hva er fordelene med å gi sadaqa?
Sadaqa gagner den troende ikke bare i dette livet, men det neste. Sadaqa avverger ulykke og øker næring og velsignelser i ens liv. Allah sier i Koranen:

“Hvem er den som vil låne Allah et vakkert lån? Så vil Han øke det for ham i mangfold, og Allah er Den som reduserer og forøker (deres forsyning), og til Ham vil dere bli brakt tilbake”(Koranen, 2:245).

Profeten (fred være med ham) sa “Sadaqah slukker synd som vann slukker ild,” (Hadith, Tirmidhi).

Gi sjenerøst i denne velsignede måneden og be Allah om å gjøre din sadaqa til en beskyttelse for deg og dine kjære.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR