Hajj er den hellige pilegrimsreisen som utføres av muslimer i den hellige moskeen Masjid al-Haram i Mekka i Saudi-Arabia. Det er en av islams fem søyler, noe som betyr at alle muslimer er forpliktet til å gjennomføre den minst én gang i løpet av livet (så lenge de har mulighet til det). Hajj finner sted i samme periode hvert år – i måneden Dhul Hijjah, den tolvte måneden i den islamske kalenderen. Hajj begynner den 8. dhul hijjah og varer til den 13. dhul hijjah.

I år finner hajj sted mellom 26. juni og 1. juli 2023 i den gregorianske kalenderen.

Den islamske kalenderen følger månens syklus og forskyves derfor ca. 11-12 dager hvert år i forhold til den gregorianske kalenderen.

Som muslimer er det en åndelig plikt å gjennomføre Hajj i islam – så lenge vi er økonomisk, fysisk og følelsesmessig i stand til det.

I Koranen befaler Allah (SWT) muslimene å foreta denne hellige reisen:

Uten tvil, Allah viste Sendebudet Sitt (ﷺ) en sann drøm eksakt ifølge sannheten: «Dere vil visselig tre inn i den hellige moskeen, hvis Allah vil, i trygghet, (noen) med barberte hoder, (andre) med stussede hodehår, (i den tilstand at) dere vil være uten frykt.» Han visste (at fredsslutningen ved Hodeybiyah var som denne drømmens tydnings innledning) det dere ikke visste, og Han tildelte før den (seieren i Mekka) også en umiddelbar seier (seieren i Khaibar like etter hjemkomsten fra Hodeybiyah, og året etter ble seieren i Mekka og adgang til den hellige moskeen tildelt). 48:27

Selv om det bare er obligatorisk for muslimer å gjennomføre hajj minst én gang i livet, kan den gjennomføres flere ganger.

Hvor lenge varer hajj?

Pilegrimsferden hajj gjennomføres over fem til seks dager, fra den 8. til den 12. eller 13. dhul hijjah. Når den nye halvmånen kommer til syne, begynner Eid al-Adha, som varer i fire dager.

Pilegrimsreisen består av en rekke ritualer, hvorav noen må utføres i rekkefølge. Pilegrimsreisen kan være fysisk krevende, ettersom pilegrimene må forflytte seg mellom ulike steder og i gjennomsnitt gå mellom 5 og 15 km per dag. Hajj er en tålmodighets- og temperamentsprøve – det er en åndelig, emosjonell og fysisk utfordring, det kan kreve mye forberedelse, og for mange er det en begivenhet man bare opplever én gang i livet.

Den gir imidlertid muslimer muligheten til å friske opp sitt åndelige jeg, rense seg for synder og komme nærmere Allah (SWT).

Her finner du alt du trenger å vite om hajj og hva den innebærer.

 

Kortfortalt historie om hajj

I år 628 e.Kr. la profeten Muhammad (fred og velsignelser være med ham) og muslimene ut på den første islamske pilegrimsreisen (Hajj), og gjenopptok dermed tradisjonen som ble innledet av profeten Ibrahim (AS), som flere tusen år tidligere hadde startet tradisjonen med Hajj.

Historien om Hajj begynner med historien om Ibrahim (AS) og Allahs (SWT) befaling om å reise til den golde ørkenen i Mekka og forlate sin kone Hajar og sin lille sønn Ismail (AS). De fulgte Allahs (SWT) befaling.

Hajar og Ismail (AS) gikk raskt tom for ressurser, og i et desperat forsøk på å finne vann løp Hajar mellom de to nabofjellene Safa og Marwa på jakt etter noen som kunne hjelpe eller etter vann i nærheten. Hun gjorde dette sju ganger, men kom tomhendt tilbake til en gråtende Ismail (AS).

Mens spedbarnet gråt, slo Ismail (AS) i bakken med beinet sitt, og en strøm av vann sprang ut på Allahs (SWT) befaling. Denne vannstrømmen lettet dem for tørsten og ble en ressurs som de brukte til å handle med reisende kjøpmenn om forsyninger av alle slag. Denne vannkilden er i dag kjent som Zam Zams brønn.

Ibrahim (AS) ble beordret til å vende tilbake til familien sin mange år senere, bare for å finne mirakelet at familien hans levde og blomstret. Plassen som hadde startet med Hajar og Ismail (AS), var nå i ferd med å forvandles til en blomstrende bosetning som skulle bli kjent som Mekka.

Ibrahim (AS) fikk deretter beskjed av Allah (SWT) om å markere plassen med en steinbygning, kjent som Kaaba. Ibrahim (AS) bygde den sammen med sønnen Ismail (AS), på nøyaktig samme sted som den ble bygget av Allahs (SWT) første menneske og profet, Adam (AS).

Plassen ble skapt for at tilbedere av den ene guden skulle kunne samles, og steinkonstruksjonen kjent som Kaaba markerer ganske enkelt stedet der muslimene samles. Det er ikke noe som tilbedes, ettersom avgudsdyrkelse er forbudt i islam.

Med tiden ble Kaabaen overtatt av hedenske arabere, som fylte den med avguder.

Tusenvis av år senere, da profeten Muhammad (fred og velsignelser være med ham) fikk åpenbaringen og det endelige budskapet om Tawheed (monoteisme), fikk han beskjed om å gjeninnføre Ibrahims (AS) hellige tradisjon – den hellige pilegrimsreisen vi i dag kjenner som Hajj.

Du kan lese mer om denne historien, betydningen av Qurbani og mye mer i vår omfattende Hajj-guide.

Når fant den første hajj-pilegrimsreisen sted?

Hajj, slik vi kjenner den i dag, ble første gang gjennomført i 628 e.Kr. av profeten Muhammad (fred og velsignelser være med ham) og muslimene. Han (fred og velsignelser være med ham) fikk i oppdrag å gjenopprette tradisjonene som profeten Ibrahim (AS) hadde innstiftet flere tusen år tidligere, i tråd med Allahs (SWT) instrukser.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR