kan gi hygiene pakker og vannlagringsutstyr til en familie på flukt i Afghanistan.
kan gi en matpakke til en familie på flukt i Afghanistan i en måned.
kan gi en familie på flukt tak over hodet i Afghanistan.
Tast inn beløp

Ettervirkningene av krig etterlater seg alltid et spor av ødeleggelser, både synlige og usynlige. I Afghanistan har fire tiår med væpnet konflikt ført til massefordrivelse, og halvparten av befolkningen sulter.

I tillegg har psykisk helse blitt en krise uten sidestykke, men sjelden diskutert i landet, og mer enn én av to mennesker antas å ha psykiske problemer.

På BHC – Faiz Abad Clinic i Herat-provinsen, som drives av Islamic Relief, sitter Golnar*, en 45 år gammel seksbarnsmor, på den siste ledige plassen i venterommet. Hun omfavner sin ni år gamle sønn, som verken kan gå eller snakke, mens datteren på 11 år sitter ved siden av dem. Golnar bodde i Faryab-provinsen sammen med sin mann og fem barn, og ventet spent på at det sjette skulle komme, da alt forandret seg en kald vinternatt.

Under den pågående konflikten i Afghanistan ble familiens hjem truffet av en rakett, og to av barna ble drept. Andre familiemedlemmer ble skadet, og den yngste datteren, Abeda på to år, fikk skader i hodet og beina. Golnar selv fikk en alvorlig ryggmargsskade.

Da kampene ble intensivert og hjemmet hennes ble ødelagt, måtte Golnar flykte sammen med familien sin på jakt etter sikkerhet. Hun flyttet til Herat-provinsen, der hun fikk et pusterom fra konflikten og fikk hjelp til å overleve den harde vinteren. Golnars mann mistet førligheten i beina i løpet av de første, vanskelige månedene borte fra hjemmet.

Familien slo seg etter hvert ned i landsbyen Faiz Abad i det pashtunske Zarghoon-distriktet i Herat. Golnar måtte starte livet på nytt, noe som innebar mange vanskeligheter, blant annet med å integrere seg i lokalsamfunnet. Golnars eldste sønn, Zalmi, hadde cerebral parese, noe som hindret ham i å kommunisere effektivt og gå selvstendig. Golnar måtte være hjemme for å gi Zalmi konstant omsorg og støtte.

Livet har ikke vært enkelt for oss. Jeg måtte flytte fra hjembyen min til et helt nytt sted. Barna mine var syke, og vi hadde ingen som kunne støtte oss. Jeg visste ikke hvor jeg skulle søke hjelp, og jeg var bekymret.
Golnar*, 45 år gammel seksbarnsmor fra Afghanistan.

En livsendrende diagnose
Da Golnar ankom BHC-Faiz Abad-klinikken, rapporterte hun om kroniske fysiske plager etter skaden og symptomer som tydet på alvorlig depressiv lidelse (MDD) og posttraumatisk stresslidelse (PTSD), inkludert nedstemthet, mental uro, forvirring, frykt, søvnløshet, mareritt, flashbacks, negative tanker, mangel på motivasjon og en følelse av hjelpeløshet. Klinikklegen henviste Golnar til AHF-prosjektets psykososiale tjenester for videre oppfølging.

Etter en bred og interaktiv konsultasjon ble Golnar innskrevet i individuell terapi for å identifisere og ta tak i underliggende problemer som bidro til hennes dårlige psykiske helse, og for å hjelpe henne til gradvis å bli frisk. I løpet av 11 terapisamtaler bygget Golnar og terapeuten opp et profesjonelt forhold basert på tillit, empati og trygghet, der Golnars psykiske tilstand og traumatiske opplevelser ble tatt i betraktning. Gjennom integrerte løsninger og behandlinger fikk hun hjelp av Islamic Reliefs psykososiale rådgivningsteam.

Min deltakelse i ukentlige terapimøter med en rådgiver hos Islamic Relief spilte en avgjørende rolle i min vei mot bedring. Fra den dagen jeg ble innlagt, har jeg alltid følt meg elsket og ivaretatt. Deres betryggende råd og terapitimer ga meg håp og styrke til å finne meg selv igjen og bli en viktig person i samfunnet mitt. Jeg vil alltid stå i gjeld til dem.
Golnar*, 45 år gammel seksbarnsmor fra Afghanistan.

Fornyet motstandskraft
Golnar ble frisk og gjenopptok en aktivitet hun hadde drevet med hele livet – å spinne saueull til garn. Hun begynte å lage garn og selge det til landsbyboere og lokale butikker, noe som styrket familiens inntekt og Golnars selvtillit.

Nå lever hun godt av salget og tjener rundt 3000 AFN (40 dollar/ca. 400kr) i måneden. Hun har tatt tak i sine tidligere problemer, tilpasset seg de nåværende omstendighetene og bidratt aktivt til familien og lokalsamfunnet.

Jeg er veldig glad. Jeg har noe å gjøre om dagen. Jeg lager garn av ull, noe som holder meg opptatt, og jeg tenker ikke på de utfordringene og problemene jeg har stått overfor tidligere. Jeg kan gjøre husarbeid og ta meg av barna mine. Tusen takk, Islamic Relief, for terapitimene.
Golnar*, en 45 år gammel seksbarnsmor fra Afghanistan.

Islamic Relief gjennomførte AHF-prosjektet, som ble finansiert av FNs kontor for koordinering av humanitære tjenester (UNOCHA), i provinsene Herat og Samangan.

I løpet av ett år, fra januar 2023 til desember 2023, hadde dette initiativet en betydelig innvirkning på livene til sårbare mennesker ved å tilby viktige helse- og rådgivningstjenester til 29 600 mennesker. Samarbeidet mellom Islamic Relief og UNOCHA sørget for at prosjektet effektivt dekket behovene til lokalsamfunnene og bidro til at de fikk det bedre. I tillegg til å yte bistand i helsesektoren, gir Islamic Relief også støtte til de mest marginaliserte familiene gjennom prosjekter som tar for seg matsikkerhet, utdanning, husly og levebrød.

Hjelp Islamic Relief med å fortsette vårt livreddende og livsforvandlende arbeid i Afghanistan. Gi en donasjon nå.

*Navn er endret for å beskytte konfidensialitet

Følg med på vårer sosiale medier

Instagtam

Facebook

X

Youtube

linkedin

Tiktok

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR