kan gi en Eid-gave til et barn
Tast inn beløp

Eid gave prosjekt i Gaza 2024

Hva er Eid Al-Fitr

I den islamske (hijri) kalenderen er det to dager av året dedikert til en feiring kalt Eid. Eid al-Fitr inntreffer på slutten av måneden Ramadan hvert år, og Eid al-Adha finner sted på den 10. dagen i måneden Dhul Hijjah, den 12. og siste måneden i det islamske året.

Hver Eid-feiring varer i tre dager, og hver tilsvarer en annen festlig anledning i den islamske troen, med sin egen betydning.

Eid al-Fitr markerer slutten på måneden Ramadan, en periode med måneds lang faste for muslimer over hele verden.

Når begynner Eid al-Fitr?

I 2024 vil Eid Ul-Fitr begynne 10. april.

I motsetning til den gregorianske kalenderen vi bruker i dag, opererer den islamske kalenderen på månesyklusen. Dette betyr at alle betydningsfulle dager i den islamske kalenderen ser ut til å flytte seg frem omtrent 11 dager hvert år. Derfor bestemmer synet av månen slutten av den månedlange perioden med Ramadan og begynnelsen av Eid.

Som med hver dag i den islamske kalenderen, begynner neste dag etter Maghrib-bønn (like etter solnedgang) samme dag. Eid begynner etter at månen har blitt sett. Derfor avsluttes den siste fastedagen ved Maghrib.

Hva du kan gjøre på Eid al-Fitr?

Eid er en tid for feiring med familie og kjære. Videre er det en periode med hvile og gode nyheter! Det er mange dyder ved dagen. Derfor oppfordres muslimer til å gjøre mange ting når de feirer Eid, for eksempel:

Be Eid-bønn. Hver muslim oppfordres til å be Eid-bønn i forsamlingen med sine medmuslimske samfunn for å takke Allah (SWT) og påby i det gode.

Ta en annen vei til og fra Eid-bønn. Det er Profetens sunnah (fred være med ham) å reise til Eid-bønnen ved å bruke én rute og reise hjem i en annen retning. Det ble fortalt av Jabir bin Abdullah:

“På Eid-dagen pleide profeten (fred være med ham) å komme tilbake etter å ha bedt Eid-bønnen fra en annen vei enn den han tok.”
Bukhari

Ha på beste klær og lukt godt! Dette er en dag der alle oppfordres til å utføre en rituell avvasking, ha på seg sine beste klær, lukte godt og samles i fellesskap for å bringe inn feiringen.

Del gaver og glade nyheter. Del i feiringen av en dag ordinert av Allah!
Lag Du’a og delta i Ibaadah (tilbedelse) og sunnah-handlinger. Dette oppmuntres hele året og spesielt på dager som trekker oss nærmere Allah.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR