Kan forsyne en familie i en nødsituasjon med vann i en måned
Kan gi en husholdning kontantstøtte til innkjøp av nødvendigheter for en måned.
Kan gi to familier husly i en nødsituasjon
Tast inn beløp

Adut Victoria er en 34 år gammel kvinne som bor i Tonj North, et konfliktfylt og klimaendringsrammet område der det er begrenset tilgang til rent vann, noe som utsetter henne og barna for vannbårne sykdommer og uhygieniske forhold. Før vår inngrep gikk Adut og familien lange avstander for å få tilgang til rent vann, noe som utgjorde en stor risiko for henne og barna, spesielt jentene, fordi det har vært tilfeller av voldtekt og kidnapping av jenter og kvinner.

Gjennom prosjektet Wash, satte Islamic Relief i gang WASH-tiltak i Aduts landsby og bygde et borehull for å skaffe rent vann til hjemmebruk og småskala vanning av gårder, bygde latriner i lokalsamfunnet og lærte opp vannkomiteer i sikrere vannhåndtering for å redusere risikoen for vannbårne sykdommer og forbedre den generelle trivselen.

Under prosjektet har Islamic Relief Sør-Sudan vært i stand til å bygge 25 borehull, 2 vannposter og rehabilitere 6 borehull, i tillegg til å distribuere dignity kits til den berørte befolkningen, samt tilby beskyttelse og ernæringstjenester, spesielt til barn under 5 år.

Adut familie lever hovedsakelig av sesongbasert jordbruk i liten skala og hovedsakelig av pastoralisme. Aduts mann eier 132 kyr som forsyner familien med melk. Hun er en av de ledende mødrene på det kvinne- og jentevennlige området, der hun var blant kvinnene som fikk opplæring i å dyrke grønnsaker til eget forbruk og salg.

Victoria sier at før flyktningene kom tilbake fra Sudan, var varene på markedet i det minste rimelige og tilgjengelige i de fleste tilfeller, men nå sliter folk med å få tak i mat, selv om de har penger, er det ingenting å kjøpe på markedet. Markedene er tomme, og nå som det er tørketid, kan folk ikke engang dyrke grønnsaker til hjemmebruk.

“Vi har klart å starte en jordbruksgruppe der vi dyrker grønnsaker for salg og til hjemmebruk, og dette har vært mulig på grunn av denne vannkilden, vi får vann fra dette borehullet for å vanne avlingene våre.”

I de tørre årstidene lider vi mye, det er så vanskelig å få tak i grønnsaker på markedet, men nå takker vi Islamic Relief for at de har skaffet oss vann så nærme, og for at de har gitt oss ferdigheter i å dyrke grønnsaker hjemme”. sier Adut.

Det økende antallet hjemvendte fra Sudan og nabosamfunnene i delstaten Warrap som følge av konflikter og klimaendringer har ført til et stort behov for humanitær hjelp. Levekårene har forverret seg fordi levebrødet er ødelagt, noe som har ført til en økning i sultkrisen og underernæring, og kjønns- og beskyttelsesproblemer har økt, kombinert med utilstrekkelig tilgang på rent vann, trygge og kjønnssensitive WASH-tjenester som fører til vannbårne sykdommer som diahorea, kolera og tyfoid.

Doner til vår Sudan nødappell, og hjelp oss med å nå enda flere i Sudan

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR