Den beste starten på livet

Hvert barn fortjener den beste starten på livet: et lykkelig hjem, et trygt sted å leke, tilgang til kvalitetsutdanning, medisinsk behandling og god ernæring. Men for 1 av 5 barn over hele verden som lever i ekstrem fattigdom, er mange av disse enkle nødvendighetene bare en drøm.

I mange land er ikke helsetjenester gratis, noe som betyr at når et foreldreløst barn trenger medisinsk behandling, fører de høye kostnadene til at den nødvendige behandlingen ikke oppnås.

Foreldreløs medisinsk omsorg
Islamic Relief støtter familier og foreldreløse barn som er berørt av krig, sorg, fattigdom og dårlig helse. Vi bidrar til å gi en sjanse for en bedre fremtid gjennom vårt sponsorprogram.

I noen tilfeller der et foreldreløst barn trenger akutt medisinsk hjelp, er det nødvendig med ytterligere midler for å dekke spesifikke kostnader.

En donasjon på 270kr hver måned gir medisinsk behandling for et foreldreløst barn, deres søsken eller verge, når det er mest nødvendig. Denne månedlige donasjonen sikrer at midler alltid er tilgjengelige når akutt og nødvendig medisinsk behandling er nødvendig.

Dette sikrer at kostnader for akutthjelp, transport til sykehus, resepter og medisinsk utstyr som rullestoler, høreapparater og briller alltid dekkes. Disse midlene hjelper også foreldreløse barn som er rammet av kroniske og langsiktige sykdommer som astma og diabetes.

I fjor var Islamic Relief i stand til å dekke kostnadene ved store kirurgiske operasjoner som involverte hjernekirurgi og brystkreft i 16 land. Medisinske behandlinger ble også gitt for betydelige plager som epilepsi, hjertesykdom, nyredialyse og synskorreksjon.

Med din hjelp vil vi gjerne hjelpe enda flere. Doner 270kr hver måned og forandre liv over hele verden.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR