En sjanse til å skinne

Utdanning kan være nøkkelen til en lysere fremtid, og åpner mange muligheter for utvikling, vokse og unnslippe den brutale syklusen av fattigdom.

Hvert barn fortjener en utdanning, og heldigvis, gjennom Islamic Reliefs foreldreløse sponsorprogram, får alle sponsede foreldreløse barn tilgang til utdanning. Men for de barna som utmerker seg på skolen, er det ingen klar vei for dem å realisere sin drøm, på grunn av begrensede muligheter for høyere utdanning.

Islamic Relief har som mål å gjøre det mulig for foreldreløse barn som utmerker seg på skolen å få tilgang til høyere utdanning, og gi dem en sjanse til å skinne og oppfylle drømmene sine, gjennom et stipendfond for høyere utdanning.

Fra så lite som 270kr per måned kan du hjelpe til med å gi foreldreløse barn et universitetsstipend, slik at de kan gå på universitetet, få en grad og deretter gå inn i et yrke som gjør dem i stand til å frigjøre seg fra fattigdom.

Ikke bare vil stipendet støtte barnet gjennom universitetet og utover, men det påvirker også generasjon etter generasjon innenfor selv en enkelt familie, i tillegg til å bringe velsignelser til det bredere samfunnet.

Gi et foreldreløst barn en sjanse til å skinne i dag for kun 270kr per måned.

Soads far døde i 2011, hun var 13 år gammel. Det var ekstremt vondt og tungt for henne å miste støtten fra faren. Hans støtte og veiledning hjalp henne med å håndtere de negative holdningene i samfunnet til funksjonshemmingen hennes. Han var en medfølende og sjenerøs mann. Han var hennes inspirasjon og helt.

Hun bor for tiden sammen med sin syke mor og to søstre, og de møter livets harde realiteter sammen; deres økonomiske situasjon uten forsørger i husholdningen samt med hennes funksjonshemming.

Heldigvis blir familiens umiddelbare behov dekket gjennom at Soad blir sponset med Islamic Reliefs foreldreløse sponsorprogram, som har spilt en viktig rolle i å hjelpe dem med å møte noen av disse vanskelighetene.

Soad studerte i tolvte klasse, og var en av de best presterende elevene i klassen sin og oppnådde 91 % på de avsluttende eksamenene. Med håp om å gå på universitetet og drømmer om å kunne jobbe, uten økonomisk hjelp, ville hun ikke hatt noen muligheter tilgjengelig.

Stipendfondet for høyere utdanning er opprettet for å hjelpe foreldreløse barn som Soad; de som utmerker seg på skolen og ønsker å gå inn i høyere utdanning slik at de kan bli morgendagens leger, ingeniører, lærere. Ikke bare vil de kunne forsørge seg selv, men også bidra positivt til lokalsamfunnene deres.
Gjennom stipendfondet for høyere utdanning studerer Soad nå Business management ved Palestina-universitetet og har muligheten til å skinne og oppfylle drømmene sine.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR