Til tross for tilbaketrekning av utenlandske styrker, anslår FN at det dør 100 mennesker hver dag i Irak. I tillegg gjør den stadige volden, strømstans, vannmangel og stigende drivstoffpriser dagliglivet uutholdelig for vanlige irakerne.

 

Den pågående krisen er den mest ødeleggende for barn da mange har blitt skadet eller drept mens andre har blitt traumatisert ved å bo i et slikt fiendtlig og nådeløst miljø.

Sjekkpunkter, veisperringer og bygging av en mur på 700 km har begrenset reisemuligheter og mange palestinere kan ikke dra på jobb, selge varer på markedet eller få tilgang til vann.

 

Islamic Relief i Palestina

Islamic Relief har gitt humanitær hjelp i Palestina siden 1994 og har alltid vært på bakken, og reagert på hyppige kriser med nødhjelp. Annet arbeid omfatter distribusjon av mat, legehjelp og hjelp for foreldreløse barn. Islamic Relief har også etablert et pedagogisk senter, omsorgsprogrammer for traumatiserte barn og en skole for døve.

Nåværende prosjekt:

Islamic Relief gir 20 enker på Gazastripen høyere utdanning for å utruste dem til å bli økonomisk uavhengig.

Det er en pågående konflikt, og de fleste har mistet en venn eller familie. Men når en kvinne blir enke, kan det bli svært vanskelig for henne å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Vanligvis ville hun bli tvunget til å vende tilbake til sine foreldres hjem eller til å gifte seg igjen, noe som ikke alltid er mulig, særlig når hun har barn å forsørge.

Vårt prosjekt går ut på å betale for skolepenger, lærebøker og undervisningsmateriell, samt transport til universitetet i de to årene det tar de 20 enker å fullføre sine studier. Programmet, som nå er i sitt andre år, har som mål å hjelpe kvinner til å fullfører en høyere utdanning, få trygge arbeidsplasser og forsørge sine barn.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR