kan gi livreddende nødvendigheter
kan gi to familier livreddende mat
kan gi medisinske nødutstyr
Tast inn beløp

1. Hva slags støtte gir Islamic Relief til palestinerne for øyeblikket?

Til tross for den ekstremt vanskelige og farlige situasjonen hjelper Islamic Relief tusenvis av mennesker i Gaza med livsviktig hjelp, inkludert mat, medisiner og vann. Teamet vårt på bakken i Gaza samarbeider tett med lokale partnerorganisasjoner for å levere denne hjelpen. Så langt har vi delt ut:

– Mer enn 2,2 millioner medisinske utstyr for å hjelpe sykehus og helseinstitusjoner i Gaza med å behandle sårede sivile.

– Mat til tusenvis av familier i nød – i form av matkuponger til 1 697 husholdninger, mat esker til 1 050 husholdninger og varme måltider til over   6 800 mennesker som har søkt ly på skoler og ikke har tilgang til kokemuligheter.

– Rent vann til 5 000 mennesker i løpet av den neste uken.

– Utstyr som tepper og madrasser til 2960 fordrevne familier, og hygiene pakker til 50 husholdninger.

– Vi har også overført penger til foreldreløse barn som vi støtter gjennom våre eksisterende programmer i Gaza, for å hjelpe dem med å kjøpe forsyninger eller finne husly i denne kritiske tiden.

Vi leverer nødhjelp hver dag, men omfanget og plasseringen avhenger av sikkerhetssituasjonen, ettersom den ekstremt kraftige og vilkårlige bombingen av Gaza innebærer stor fare for våre ansatte, partnere og lokalsamfunnene. De fleste av utdelingene våre de siste dagene har vært i de midtre og sørlige delene av Gaza, for eksempel i områder som Khan Younis og Rafah.
Det er også svært vanskelig å skaffe forsyninger på grunn av den innstrammede blokaden av Gaza, og vi fortsetter å kreve at beleiringen opphører og at nødhjelpen slippes inn.

Følg med på våre sosiale medier

2. Hva er de viktigste behovene nå?

De viktigste prioriteringene er drivstoff, medisinsk utstyr, mat og vann. Israels “totale beleiring” betyr at forsyningene av alle disse er kritisk lave.

Ettersom strømmen er kuttet, er det nødvendig med drivstoff for å holde generatorene i gang på sykehusene, slik at de kan utføre viktige medisinske tjenester, og for å holde vann- og sanitærtjenester i gang. De fleste sykehusene er i ferd med å gå tomme for drivstoff – noen har måttet slutte å jobbe helt, mens andre må ta umulige valg om hvilke pasienter de skal behandle.

Sykehusene er fullstendig overveldet av skadde og trenger øyeblikkelig hjelp. De er i ferd med å gå tom for medisinsk utstyr, og de er under konstant angrep. Mange sykehus, ambulanser og helseinstitusjoner er blitt bombet. WHO har dokumentert minst 59 angrep på helsevesenet, hvorav 17 sykehus og 23 ambulanser er bombet. Minst 16 helsepersonell er drept og 28 skadet. Fire sykehus i det nordlige Gaza fungerer ikke lenger.

Matvarelagrene er i ferd med å ta slutt – noe som rammer de fattigste og mest sårbare menneskene hardest. Folk står i kø i timevis for å få tak i litt brød eller andre matrester. Det er også knapphet på andre livsnødvendigheter som meieriprodukter, grønnsaker, egg og trygt drikkevann.

Vannet er sterkt rasjonert, og de fleste familier overlever nå med bare 3 liter vann per person per dag – langt under WHOs standard på 50-100 liter. Dette er til alt – drikkevann, vasking, matlaging osv. Folk drikker fra kilder som brønner i landbruket, men skittent vann kan spre sykdommer, og det er økende frykt for utbrudd av vannbårne sykdommer. Den sanitære infrastrukturen er svært skadet, og i enkelte deler av Gaza ligger det kloakk i gatene.

Rundt 1 million mennesker er nå fordrevet og tvunget til å flykte fra hjemmene sine, og trenger øyeblikkelig hjelp.

3. Er Gazas grenser åpne for humanitær hjelp? Hvordan leverer Islamic Relief hjelp til Gaza?

Israel har kunngjort en “total beleiring” av Gaza, noe som hindrer mat, medisiner, drivstoff og andre livsviktige forsyninger i å komme inn.
Islamic Relief samarbeider med lokale partnerorganisasjoner om å distribuere forsyninger som er tilgjengelige i Gaza – enten fra de begrensede lagrene som fortsatt er tilgjengelige på markedene, eller fra vår generell nødappell fund.
Det er for øyeblikket planer om å sende noen lastebiler med nødhjelp inn i Gaza via Rafah-overgangen til Egypt, og 20 lastebiler skal ha kjørt inn i morges – men dette er en svært begrenset mengde og langt fra nok til å dekke de enorme behovene.
Vi fortsetter å oppfordre til å få slutt på beleiringen, slik at mer nødhjelp kan komme trygt inn i Gaza.

4. Kommer det bistand gjennom Egypt nå? Vil dette utgjøre en stor forskjell?

Det er inngått en avtale om at i første omgang 20 lastebiler med nødhjelp kan kjøre inn i Gaza gjennom Rafah-overgangen, og noen lastebiler har begynt å kjøre inn i dag tidlig. Store bombeangrep rundt Rafah har ødelagt veiene og forsinket dette ytterligere.
Det er viktig at hjelpen kommer inn, men 20 lastebiler med hjelp er på langt nær nok. Før den nåværende opptrappingen kom det rundt 100 lastebiler med nødhjelp inn i Gaza hver dag – og nå er behovene mye større.
For øyeblikket gjelder avtalen bare innførsel av mat, vann og medisinsk utstyr. Det er et kritisk behov, men folk trenger også drivstoff, noe som ikke er godkjent. Uten drivstoff har ikke sykehusene strøm til å holde livreddende maskineri i gang, og vannsystemene kan ikke pumpe trygt vann.
Det må inngås en avtale om å oppheve beleiringen og tillate en jevn strøm av nødhjelp og andre livsviktige sivile forsyninger til Gaza, ellers vil flere mennesker dø.

5. Er IR-ansatte trygge for øyeblikket?

Den nåværende situasjonen i Gaza er ekstremt farlig, og mange humanitære hjelpearbeidere, helsepersonell og ambulansesjåfører har blitt drept.
Så langt har ingen av Islamic Reliefs ansatte blitt skadet eller drept, og vi gjør alt vi kan for å støtte dem. Hovedkontoret vårt i Gaza by ble hardt skadet av bombeangrep, men heldigvis var ingen ansatte der på det tidspunktet, og ingen ble skadet.
I den nåværende situasjonen med kraftig og vilkårlig bombing av befolkede områder er det imidlertid umulig å garantere noens sikkerhet.
I likhet med mange andre mennesker i Gaza har de fleste av våre ansatte selv måttet flykte fra hjemmene sine, og de prøver å holde seg selv og familiene sine trygge samtidig som de leverer livreddende hjelp.

6. Hva krever Islamic Relief?

Islamic Relief krever umiddelbar våpenhvile og at folkeretten overholdes.
Alle parter har plikt til å beskytte sivile mot skade, unngå å angripe sivil infrastruktur og sørge for at sivile har tilgang til grunnleggende fornødenheter som vann, mat og strøm. For øyeblikket er det tydelig at denne plikten ikke overholdes.
Vi ønsker at internasjonale regjeringer:
– Be om en umiddelbar våpenhvile for å prioritere bevaring av menneskeliv.
– Kreve at Israel umiddelbart avslutter den totale beleiringen av Gaza og sørger for at humanitær hjelp når trygt frem til mennesker i nød i samsvar med humanitære prinsipper. Israel må tillate trygg og uhindret innførsel av drivstoff, vann, mat og andre humanitære nødvendigheter til Gaza.
– Kreve at alle parter overholder folkeretten og sørger for at sivile beskyttes mot skade. Alle parter må ikke angripe sivile eller sivil infrastruktur og må sørge for at sivile har tilgang til grunnleggende nødvendigheter som vann, mat og strøm.
– Øke bistanden til Palestina for å dekke de akutte humanitære behovene og samarbeide med internasjonale partnere for å sikre at regjeringer fortsetter å finansiere humanitære organisasjoner som reagerer på krisen.

7. Hvordan sikrer Islamic Relief at hjelpen når frem til de mest sårbare menneskene?

Under normale omstendigheter gjennomfører Islamic Reliefs ansatte og lokale partnere behovsvurderinger og fokuserer på de lokalsamfunnene som har størst behov for nødhjelp.

I den nåværende situasjonen er nesten alle sivile i Gaza sårbare på grunn av mangel på mat, vann og medisinsk behandling. Rundt 1 million mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine og trenger støtte.

Islamic Relief hjelper så mange som mulig, og vår respons er i størst mulig grad rettet mot de mest sårbare, som mennesker på flukt, barn, eldre, funksjonshemmede og sivile ofre.

8. Hvordan sikrer Islamic Relief at bistanden ikke misbrukes?

Islamic Relief har strenge retningslinjer og prosesser for å sikre at bistanden brukes til det tiltenkte humanitære formålet. Vi foretar en grundig gjennomgang av alle partnerorganisasjoner før vi samarbeider med dem, for å sikre at de er anerkjente. Vi utfører også grundige kontroller for å sikre kvaliteten på arbeidet deres, hvilke retningslinjer og prosesser de har på plass for å forvalte midler på riktig måte og beskytte mennesker i lokalsamfunnene, og for å sikre at partnerne slutter seg til våre humanitære verdier. Dette tilsynet, overvåkningen og kvalitetskontrollen utføres av et Islamic Relief-team som er på plass i Gaza. Arbeidet vårt i Gaza – og andre steder i verden – blir også jevnlig revidert av ledende globale revisorer for å sikre at midlene går til mennesker i nød.

9. Gir Islamic Relief bistand til væpnede grupper/militære?

Nei, Islamic Relief gir kun hjelp til sivile. Vi gjør dette i tråd med de humanitære prinsippene om upartiskhet, humanitet og nøytralitet.

10. Hvor lenge har Islamic Relief arbeidet i Gaza? Hvor mange ansatte har dere der?

Vi har arbeidet i de okkuperte palestinske områdene siden 1997. I fjor hjalp arbeidet vårt i Gaza nesten 1 million mennesker. Vi har et kontor med 17 ansatte – alle er palestinere som bor i Gaza. Mye av arbeidet vårt og bistandsleveransene våre skjer i samarbeid med lokale humanitære partnerorganisasjoner.

11. Kan jeg donere zakat til nødappellet?

Ja, det kan du.

12. Hva er IRs administrasjonsgebyr for å levere nødhjelp til Gaza?

For hvert krone som doneres, går 87,5 øre direkte til å hjelpe mennesker i nød. Resten (12,5 %) går til administrasjon, støtte og innsamlingskostnader som er nødvendige for å sikre at hjelpen kan leveres. Denne kostnaden er den samme for Gaza som for alt vårt arbeid over hele verden.

13. Samarbeider Islamic Relief med andre humanitære organisasjoner for å maksimere effekten av hjelpearbeidet i Palestina?

Ja, teamet vårt i Gaza samarbeider med en rekke lokale humanitære partnerorganisasjoner som har lang erfaring med å levere nødhjelp og langsiktig utvikling i regionen. Vi samarbeider også tett med andre internasjonale humanitære organisasjoner og FN-organisasjoner som arbeider i Gaza, for å gjøre den samlede humanitære innsatsen så effektiv og koordinert som mulig.

14. Hvilke langsiktige utviklingsprogrammer har Islamic Relief gjennomført i Palestina for å ta tak i de grunnleggende årsakene til konflikten og bidra til varig fred?

Vi har arbeidet i Gaza siden 1997, så vi har en lang historie med utviklingsprogrammer i tillegg til nødhjelp. Et eksempel:
I møte med den skyhøye ungdomsarbeidsledigheten hjelper vi unge mennesker med å komme inn i arbeidslivet, tjene til livets opphold og heve levestandarden. Våre islamske mikrofinansstipender gjør det mulig for unge entreprenører å starte mikrobedrifter, med støtte i form av opplæring, coaching og veiledning. Vi fokuserer på å gjøre det mulig for unge mennesker å realisere sitt potensial ved å utvikle lærling- og praksisplasser og øke tilgangen til teknisk og yrkesrettet utdanning og opplæring av høy kvalitet.
Vi ser på utdanning som avgjørende for å skape en lysere fremtid, og derfor forbedrer vi læringsmiljøet i barnehager og grunnskoler, utdanner lærere, driver rådgivningstjenester for barn, hjelper barn med nedsatt funksjonsevne med å få tilgang til skoler og forbedrer vann-, sanitær- og hygienefasiliteter på skolene. Vi driver også pedagogiske klubber som bruker praktiske og underholdende undervisningsmetoder for å hjelpe barna med å finne løsninger på samfunnsproblemer.

15. Hvordan sikrer Islamic Relief åpenhet og ansvarlighet i sin virksomhet, inkludert distribusjon av bistand og ressurser i Palestina?

Vi foretar den mest omfattende screeningen av partnergrupper og deres nøkkelpersoner mot forbudte lister ved hjelp av screeningprogramvare. Vi gjennomfører også lokale due diligence-undersøkelser basert på selskapsinformasjon, presseinformasjon og informasjon fra andre.
Alle organisasjoner vi samarbeider med, må også overholde en avtale som dekker områder som risikohåndtering, publisitet, barnevern og terrorisme.

16. I lys av den pågående konflikten, hvordan tilpasser Islamic Relief sine programmer og tiltak for å møte de skiftende behovene til den palestinske befolkningen?

Folks behov endrer seg i takt med at konteksten endrer seg, så vi sørger for at all hjelp vi leverer, er basert på regelmessige og grundige behovsvurderinger og konsultasjoner med lokalsamfunnene.

17. Når Gaza er så sammenpresset, hvor kan sivile gå i sikkerhet under luftangrep?

Sivilbefolkningen i Gaza er fanget. Siden Gaza er under blokade, kan de ikke forlate territoriet og har ikke noe trygt sted å flykte til. Israel har beordret sivile nord i Gaza til å dra sørover, men selv i sør bombes det ekstremt kraftig, og folk har blitt bombet på flukt.
Mange familier har søkt tilflukt på skoler, men noen av disse er også blitt bombet, og forholdene på skolene er svært enkle. I motsetning til i Israel finnes det ingen tilfluktsrom i Gaza på grunn av den 16 år lange israelske blokaden. Realiteten er at ingen steder er trygge, og folk må flytte på seg med jevne mellomrom.

18. Hva mener Islamic Relief om den israelske ordren om at folk skal forlate det nordlige Gaza?

Den israelske regjeringens ordre om at 1,1 millioner mennesker skal forlate det nordlige Gaza er en sjokkerende utvikling som setter flere liv i fare og vil få ødeleggende humanitære konsekvenser. Folk i Gaza må ikke tvinges til å flytte, og ordren bør oppheves.

Sivile i Gaza er livredde for hva som vil skje, og de vet ikke om de skal bli værende eller flykte, og hvor de skal ta veien, siden ingen steder i Gaza er trygge. Folk har blitt drept av bomber mens de fulgte ordren.

Ordren om å flytte ga ingen garantier for sikkerhet eller retur.

Som FN har advart om, vil det være umulig å flytte så mange mennesker uten alvorlige humanitære kostnader, og folk vil uunngåelig dø som følge av evakueringen. Sykehusene er fulle av kritisk sårede sivile, inkludert mange sped- og småbarn, og det vil være livsfarlig å evakuere dem. Personer med nedsatt funksjonsevne er spesielt sårbare og kan i mange tilfeller ikke evakueres uten støtte. FN har advart om at de ikke kan garantere for sikkerheten til de som oppholder seg i UNRWAs skoler.

Å oppfordre folk til å forlate området fritar ikke Israel fra sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitær rett om å avstå fra å skade sivile som ikke kan eller velger å forlate området.

19. Hvordan er situasjonen for mennesker på flukt?

Mennesker som har flyktet til det sørlige Gaza etter den israelske ordren om å forlate den nordlige delen, opplever stadig mer desperate forhold i overfylte tilfluktsrom med svært begrenset tilgang til mat og rent vann.

20. Hvorfor fordømmer dere ikke også angrepene på sivile israelere?

Som humanitær organisasjon fordømmer Islamic Relief alle angrep på sivile.

21. Hva ønsker Islamic Relief å se som en langsiktig løsning?

Vi ønsker oss en varig fred der alle palestinere og israelere kan leve i trygghet og verdighet og få sine grunnleggende menneskerettigheter oppfylt. Vi mener at dette ikke vil være mulig før man tar tak i de grunnleggende årsakene til krisen og gjør slutt på urettferdigheten og ulikhetene som ligger til grunn for den israelske okkupasjonen og blokaden av Gaza. Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til å arbeide for en rettferdig og varig fredsavtale.

22. Hvordan forholder dere dere til påstandene om at Islamic Relief er antisemittisk?

Vi mener at antisemittisme er avskyelig, og vi er forpliktet til å motarbeide alle former for diskriminering og hat. Vi tolererer ikke antisemittisme eller diskriminering av noe slag fra noen av våre representanter.

23. Hvorfor hjelper IR bare muslimer?

Vi hjelper mennesker i nød, uavhengig av religion. I Pakistan hjalp vi forrige måned kristne som ble angrepet av opptøyer i Jaranwala. I Den sentralafrikanske republikk har vi samarbeidet med kristne partnere for å forbedre forholdet mellom muslimske og kristne samfunn. I Irak hjelper vi jesidi-samfunn med landbruksstøtte. Vi samarbeider med organisasjoner som HIAS, den jødiske flyktningorganisasjonen, og Det lutherske verdensforbund for å forsvare rettighetene til flyktninger og mennesker på flukt fra konflikt og forfølgelse.
Islamic Relief Worldwide og våre samarbeidspartnere har undertegnet de etiske retningslinjene til de internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreningene, som krever at “bistand gis uavhengig av mottakerens rase, tro eller nasjonalitet” og at bistand ikke skal “brukes til å fremme et bestemt politisk eller religiøst standpunkt”.

24. Hvorfor støtter ikke Islamic Relief også sivile israelere som rammes av angrep?

Islamic Relief arbeider ut fra humanitære behov og muligheten til å få tilgang til og levere hjelp. Vi har ikke et team eller partnere på bakken som kan levere hjelp til israelere som har blitt rammet av den siste opptrappingen. Den israelske regjeringen har ikke bedt om humanitær hjelp fra det internasjonale samfunnet eller internasjonale frivillige organisasjoner, og har ressurser og kapasitet til å reagere på de tragiske hendelsene som har rammet sivilbefolkningen.

25. Israel har forbudt Islamic Relief Worldwide og hevder at dere støtter Hamas. Hva sier dere til dette?

Denne påstanden er fullstendig falsk og ubegrunnet. Det har aldri blitt fremlagt noen troverdige bevis for dette. Våre utgifter og programmer i de okkuperte palestinske områdene er utelukkende av humanitær art. Vi støtter utdanning og opplæring, helsetjenester, levebrød og sysselsetting av ungdom. Vi støtter ikke Hamas eller andre grupper og fordømmer på det sterkeste alle voldshandlinger mot sivile. Vi har forsøkt å anke denne utpekingen gjennom det israelske rettssystemet, men høringene våre har rutinemessig blitt utsatt. Dette har vært kostbart og tidkrevende, men domstolene var det eneste stedet vi hadde igjen for å forsvare vårt gode navn og stå opp for lokalsamfunnene vi betjener.
Vi bestilte en uavhengig revisjon av virksomheten vår i OPT av et av verdens ledende revisjonsfirmaer. Revisjonen var en grundig gjennomgang av IR prosjekter, partnerskap, økonomi og bemanning, og tok for seg systemene og prosessene som brukes for å sikre at IRWs arbeid kommer dem som virkelig trenger det til gode, og at ingen penger havner i feil hender. Revisjonen viste at disse systemene og prosessene fungerte godt, og det ble ikke funnet noen tegn på koblinger til terrorisme.

26. Israel hevder at dere støtter terrorisme. Hva svarer dere?

Som en internasjonal hjelpeorganisasjon som arbeider for å utrydde lidelse over hele verden, tar Islamic Relief avstand fra alle former for terrorisme. Vi avviser kategorisk enhver påstand om tilknytning til terrorisme eller vold av noe slag.
Langt fra å støtte terrorisme er vi ofte ofre for vold, og i løpet av vår 39-årige historie har vi mistet åtte modige medarbeidere i bomber og kuler i Afghanistan, Pakistan, Syria, Somalia, Kenya og Jemen. Dette har bare styrket vår besluttsomhet når det gjelder å bekjempe ekstrem fattigdom, forbedre utdanningsmulighetene for både menn, kvinner og barn og samarbeide med lokalsamfunn over hele verden for å bygge opp deres motstandskraft i tider med turbulens og konflikt.

27. Er IR involvert i diplomatiske forsøk på å løse konflikten?

Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til å bidra til å få slutt på okkupasjonen og oppnå en varig fredsavtale. Men som humanitær organisasjon er vi ikke direkte involvert i fredsforhandlinger eller diplomatiske tiltak.

28. Kan vi forvente bilder og videomateriale fra utdelingene?

Teamet vil vurdere hva som er mulig på det aktuelle tidspunktet – dette vil avhenge av sikkerhetssituasjonen og om det er trygt for personalet å samle inn innhold. Sikkerheten til våre ansatte og partnere har høyeste prioritet.

Doner til vå nødappell nå

Islamic Relief Norge © 2022 | All Rights Reserved | Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR