De første ti dagene av Dhul Hijjah omtales ofte som de ti beste dagene i året, og de gir oss en ny sjanse til å få syndene våre tilgitt og komme Allah (SWT) nærmere etter ramadan.

Mange muslimer skal på Hajj denne Dhul Hijjah, men selv for dem som er hjemme, er disse velsignede dagene en flott tid for å oppnå belønning.

Våre gode gjerninger blir mangedoblet i belønning i løpet av disse hellige dagene. Vi bør få mest mulig ut av denne dyrebare tiden og fokusere på vårt forhold til Allah (SWT), med sikte på å maksimere vår tilbedelse og våre gode gjerninger, samt forbedre vår karakter.

Faste i Dhul Hijjah

Muslimer som ikke deltar i hajj, oppfordres til å faste de ni første dagene i den islamske måneden dhul hijjah. Fasten i Dhul Hijjah er en viktig sunna som gir store belønninger og tilgivelse for synder.

Fasten er faktisk en av de mest elskede tilbedelseshandlingene til Allah (SWT):

Alle Adams sønns gjerninger er for ham, unntatt fasten, som er for Meg, og Jeg skal belønne for den.
Hadith | Sahih al-Bukhari

 

Hvorfor faster muslimer i Dhul Hijjah-måneden?

Fasten i Dhul Hijjah er svært gunstig for muslimer på grunn av velsignelsene Allah gir i denne perioden. Siden faste er en av de mest dydige belønningshandlingene, er det sterkt anbefalt å faste i Dhul Hijjah.

Muslimer faster også i Dhul Hijjah fordi det er en sunna (tradisjon) fra profeten Muhammad (fred være med ham), som fastet i de første ni dagene, samt i de hvite dagene.

Og hva Sendebudet (ﷺ) enn gir dere, ta det. Og det han forbyr dere, hold dere unna det. Og alltid frykt Gud (aldri si et ord av hån om måten Sendebudet ﷺ fordeler og tildeler)! Sannelig, Gud er streng med pinen. 59:7

Faste i Dhul Hijjah bidrar også til å sone synder, særlig faste på den 9. Dhul Hijjah, som er Arafah-dagen.

Allah tilgir synder på Arafah-dagen, selv om de er mange. Vi bør virkelig ikke undervurdere Allahs (SWT) enorme barmhjertighet.

Når dere blir til kvelden i Arafah, da stiger Allah til Dunyas himmel, og Han skryter av dere overfor englene og sier: “Mine slaver er kommet til Meg fra alle dype daler i håp om Min barmhjertighet, så om deres synder var som mengden sand eller regndråper eller som skummet på havet, så vil Jeg tilgi dem. Så gå frem, Mine slaver! Med tilgivelse og for hva eller hvem dere har gått i bønn for.
Hadith | Tabarani

 

Er det obligatorisk å faste på Dhul Hijjah?

Det er ikke obligatorisk å faste de første ni dagene av Dhul Hijjah, slik det er i ramadan, men det anbefales på det sterkeste å gjøre det, ettersom det er de mest velsignede dagene i hele det islamske året. Det er også sunna (tradisjon) til profeten Muhammad (fred være med ham) å faste på disse dagene.

Belønningen og velsignelsen ved å faste på disse hellige dagene er enorm, og kan hjelpe oss til å rense hjertene våre og komme Allah nærmere. Fordelene ved å gjøre dette vil hjelpe oss gjennom hele året.

Faste i 9 eller 10 dager av Dhul Hijjah?

Muslimer som ikke utfører hajj, bør faste de første ni dagene av Dhul Hijjah, men ikke den 10. dagen i Dhul Hijjah, som er dagen for Eid al-Adha.

Det er faktisk haram (forbudt) å faste på Eid-dagen, som det fremgår av følgende hadith:

Han [Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham)] forbød faste på ‘Eid al-Fitr-dagen og al-Nahr-dagen (offerdagen, dvs. ‘Eid al-Adha).
Hadith | Sahih al-Bukhari og Muslim

Eid-ul Adha, eller den 10. dhul Hijjah, er en velsignet dag, og selv om vi ikke skal faste, oppfordres vi til å delta i mer dhikr og tilbedelse, som å lese mer i Koranen og sende Salawat (hilsener) til Profeten (fred være med ham), særlig i løpet av natten før eid.

 

Kan man faste alle ti dagene i Dhul Hijjah?

De beste dagene å faste i Dhul Hijjah er de ni første dagene, siden de er de mest velsignede dagene i året, og det er en sunnah fra profeten Muhammad (fred være med ham) å faste disse dagene. Det er forbudt (haram) å faste den 10. dhul hijjah, som er dagen for Eid al-Adha.

Hvis du ikke har mulighet til å faste i alle de ni dagene av Dhul Hijjah, bør du prøve å faste minst den 9. Dhul Hijjah, som er Arafah-dagen. Dette var dagen da Allah fullkommengjorde sin religion:

I dag har Jeg gjort levemåten fullkommen for dere og fullbyrdet Min gunst mot dere, og utvalgt islam som (en fullkommen) levemåte (å tilbringe livet på) for dere. 5:3

Det er stor belønning i å faste på Arafah-dagen, som profeten Muhammad (fred være med ham) sa:

Det soner synder for de siste og kommende år.
Hadith | Muslim

Pilegrimer som utfører hajj, faster imidlertid ikke, ettersom de er reisende, og det ville være vanskelig for dem å faste. Hovedfokuset for dem på denne dagen er å gjøre Dua.

Utenom de ti første dagene av Dhul Hijjah er det også en dyd å faste på mandager og torsdager, samt på de hvite dagene (13., 14. og 15. dag i hver islamske kalendermåned) for å følge profeten Muhammads (fred være med ham) sunnah.

 

Betydningen av å faste de første 10 dagene av Dhul Hijjah

Faste er en av de beste måtene å trene opp vår Nafs (“lyst”) på, og bidrar til å kultivere tålmodighet, lydighet og underkastelse til Allah den allmektige.

Qurbani gjenspeiler profeten Ibrahims (AS) vilje til å ofre sin sønn Ismail for Guds skyld, og er et middel for muslimer til å nå det samme nivået av underkastelse som profeten Ibrahim (AS) viste.

Å faste de første ni dagene av Dhul Hijjah, selv om det ikke er obligatorisk, er også et middel til å vise at man er villig til å ofre mye for å behage Allah, ettersom man avstår fra mat og drikke i dagslys.

Bønnene til en fastende person er også mer elsket av Allah, ettersom vi viser vår ydmykhet og avhengighet av Allah.

Det er tre personer som ikke blir avvist: en rettferdig leder, den fastende når han bryter fasten, og den undertryktes bønn. Den stiger opp over skyene, og himmelens porter åpnes for den, og Herren, måtte Han være forherliget, sier: “Ved Min herlighet, Jeg vil svare deg, selv om det tar en stund.
Hadith | Tirimdhi

Les mer om Du’as som skal leses i Dhul Hijjah her.

Hadith om faste i Dhul Hijjah

Viktigheten av å faste i Dhul Hijjah fremheves i følgende hadither:

Det finnes ingen dager hvor rettferdige gjerninger er mer elsket av Allah enn disse ti dagene.
Hadith | Sahih al-Bukhari

Profeten pleide å faste de ni første dagene av dhul-hijjah og dagen for ashura, samt tre dager hver måned, den første mandagen i måneden og to torsdager.
Hadith | Abu Dawood

Allahs sendebud (fred være med ham) ble spurt om fasten på Arafah-dagen. Han svarte

Det soner syndene fra det foregående året og det kommende året.
Hadith | Muslim

De kunnskapsrike anser det som anbefalt å faste på Arafah-dagen, med unntak av de som er i Arafat.
Hadith | Tirmidhi

 

 

Siden ble sist oppdatert: 30. April 2024

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR