Hajj og Umrah er utrolige åndelige reiser som vi tar som muslimer. Siden du også skal reise, er det viktig å tilby Dua under Hajj og Umrah for å holde deg trygg.

Her er de viktigste Duaene for Hajj og Umrah.

Du’a for å reise:
Bismillah, tawakkaltu ‘alallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah.

«I Allahs navn; Jeg stoler på Allah; det er ingen endring av forholdene, utenom Allahs kraft.”

 

Du’a når du går ombord i et kjøretøy:
Bismillah, walhamdulillah. Subhanal-ladzi sakh-khara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila Rabbina lamun-qalibun.

“I Allahs navn og all pris er til Allah. Han den perfekte, Han som har stilt denne (transporten) til tjeneste for oss, og vi selv ville ikke vært i stand til å gjøredet, og for vår Herre er vår endelige skjebne.”

 

Du’a ved ankomst:
A’udzu bikalimatillahit-tammati min sharri ma khalaq.

“Jeg søker tilflukt i Allahs perfekte ord fra alt ondt (som er skapt).”

 

Talbiyah Dua (intensjon om å starte tilbedelse) for Hajj eller Umrah:
Labbayka Allāhumma labbayk. Labbayk lā shareeka laka labbayk. Inna al-ḥamda, wa n-‘imata, Laka wal mulk. Lā shareeka lak.

“Her er jeg, O Allah, her er jeg, her er jeg. Du har ingen partner, her er jeg. Sannelig, all lovprisning og velsignelse er Din, og all suverenitet. Du har ingen partner.”

 

Du’a for retur:
Ayibun, ta’ibun, ‘abidun, sajidun, lirabbina hamidun.
“Vi vender tilbake, angrer, tilber, bøyer oss og lovpriser vår Herre.”

 

Ikke glem å lage mange duaer under Hajj og Umrah, og be Allah (SWT) om tilgivelse. Ikke glem å inkludere dine venner, slektninger, naboer så vel som den bredere Ummah i din du’a under disse åndelige reisene.

Under de velsignede dagene til Dhul Hijjah, gi din Zakat og Sadaqah og høst belønningene av denne velsignede måneden. Ikke glem å gi Qurbani i tide til Eid!

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR