Qurbani er en tilbedelseshandling som er høyt elsket av Allah (SWT) i løpet av Tashreeq-dagene (11., 12. og 13. dhul Hijjah), og det er derfor viktig at man tilbyr en så god offergave som mulig.

Det kvalitetssikrede Qurbani-programmet er Islamic Reliefs spesialiserte, verdensomspennende program som opprettholder den humanitære kjernestandarden og overholder sharia gjennom hele prosessen for å sikre at rettighetshaverne mottar halal (tillatt) og Tayyib (sunt, rent) Qurbani-kjøtt av høy kvalitet. Det betyr at Qurbani oppfyller rettighetshavernes behov, overholder reglene for Qurbani og sikrer samsvar med sharia, regulatoriske standarder og standarder for dyrevelferd.

Vårt særegne og spesialiserte Qurbani-program består av: 

1. Spesialiserte lokale team.
Våre feltkontorer i de landene vi opererer i, er en av våre største styrker. Ved å være til stede på bakken har vi nærhet til rettighetshaverne våre. Vi har dedikerte medarbeidere ansatt i disse landene, noe som setter oss i en unik posisjon. Som lokalbefolkning har vi en dyp forståelse av rettighetshavernes behov, noe som gjør det mulig for oss å gi dem best mulig støtte.

2. Imøtekomme rettighetshavernes behov.
Feltteamene våre gjennomfører en omfattende behovsvurdering i samarbeid med rettighetshavere, lokalsamfunnsledere og lokale myndigheter. Denne vurderingen bidrar til å identifisere og prioritere de mest sårbare individene eller gruppene. Vi koordinerer også med andre organisasjoner som er involvert i Qurbani-distribusjon, for å unngå dobbeltarbeid og sikre at tiltakene våre når ut til vanskeligstilte områder på en effektiv måte.

3. Overholdelse av reglene for Qurbani.
Før slakting gjennomgår husdyrene våre strenge inspeksjoner for å sikre at både veterinær- og shariastandarder overholdes. Disse inspeksjonene garanterer at dyrene oppfyller kravene til Qurbani i henhold til sharia-prinsippene, og at kjøttet som produseres er av utmerket kvalitet og trygt å spise for mennesker.

Vår tilnærming til Qurbani-prosjektet er tilpasningsdyktig og skreddersydd til de spesifikke behovene på hvert enkelt sted. Vi prioriterer samarbeid med regulerte slakterier som følger strenge maskin- og hygienestandarder, noe som sikrer at kjøttet er ferskt og trygt. Der det ikke finnes regulerte slakterier, bruker vi en lokalsamfunnsstyrt tilnærming der opplærte frivillige og slaktere aktivt engasjerer hele lokalsamfunnet under tett oppsyn av Islamic Reliefs ansatte.

For å maksimere effekten og betjene et større antall husholdninger foretrekker vi å velge større dyr til Qurbani, med tanke på tilgjengeligheten i hvert land. Denne tilnærmingen fører til et høyere kjøttutbytte, slik at flere husholdninger kan motta Qurbani-kjøttpakker og dra nytte av distribusjonsarbeidet vårt.

4. Overholdelse av sharia, regulatoriske standarder og dyrevelferd med omtanke og respekt.
Vi prioriterer å overholde den humanitære kjernestandarden og sharia gjennom hele Qurbani-prosessen. De foretar grundige inspeksjoner av husdyrene og overvåker slakteprosessen. Vårt fokus er å sikre at vi bruker husdyr av høy kvalitet som er egnet for denne religiøse handlingen, med tilsyn fra veterinærer, lokale imamer, departementet for religiøse anliggender, ulama og andre religiøse myndigheter.

Vi sørger for at husdyrene har det bra, og vi følger nøye beste praksis og retningslinjer for samsvar. I tillegg oppbevarer vi kjøttet i kjøleskap eller transporterer det i kjølebiler, og vi overholder lokale forskrifter for hygiene og matsikkerhet. Denne forpliktelsen garanterer at Qurbani-prosessen gjennomføres med omtanke og respekt, og at religiøse og regulatoriske standarder opprettholdes.

5. Sikre minimalt med avfall og trygg levering av Qurbani til rettighetshaverne i tide.
Våre dedikerte medarbeidere fyller ut Islamic Reliefs Qurbani-sjekkliste for å sikre at alle Qurbani-krav overholdes. Avfallshåndtering utføres på en ansvarlig måte i henhold til lokale forskrifter. I land der alle deler av dyret konsumeres, for eksempel innmat og skinn, blir avfallet minimert. I andre land der bare bestemte organer og kjøtt konsumeres, blir avfallet deponert enten på slakteriet eller gravd ned på utpekte slakteplasser i lokalsamfunnet.

For å opprettholde effektiviteten og overholde tidsfrister følger vi nøye med på antall Qurbani-bestillinger og kapasiteten til hvert enkelt feltkontor. Vi inngår avtaler med leverandører for å kunne imøtekomme enhver uventet økning i antall Qurbani-bestillinger. Med over 38 års erfaring i å gjennomføre Qurbani har Islamic Relief Worldwide opparbeidet seg sterke relasjoner med lokalsamfunn og leverandører, noe som gjør det mulig for oss å levere Qurbani raskt og effektivt.

Qurbani-kjøttet transporteres i kjølebiler med en opprettholdt kjølekjede helt til det når rettighetshaverne våre.

6. Å yte høy kvalitet til våre rettighetshavere.
Islamic Reliefs Qurbani-priser er kanskje litt høyere enn andre organisasjoners, men det er fordi vi prioriterer å tilby rettighetshaverne våre en tjeneste av høy kvalitet. Vi gjør det lille ekstra ved å kjøpe sunne dyr som gir mer kjøtt til rettighetshaverne våre.

For eksempel har kyrne vi kjøper i Gaza en gjennomsnittsvekt på 480 kg, noe som overgår vekten på kyrne som konkurrentene våre velger. Vi har stor tro på å investere i ulike deler av Qurbani-prosjektet for å sikre at det er effektivt. Dette omfatter blant annet behovsvurderinger, samarbeid med lokale myndigheter, innkjøp av mer høytytende husdyr og implementering av strenge prosesser for overvåking, evaluering, ansvarliggjøring og læring (MEAL). Denne ekstra innsatsen gjenspeiles i prisene våre, ettersom den bidrar til å nå de mest sårbare rettighetshaverne på en så effektiv måte som mulig.

Vi forplikter oss til å betjene rettighetshaverne med verdighet og respekt, samtidig som vi tar hensyn til miljøet. Når det gjelder slaktepraksis, sørger vi for at den foregår på egnede steder med skikkelig drenering og avfallshåndteringssystemer, slik at vi unngår at avfallet blir liggende uten tilsyn.

 

 

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR