Å gi Qurbani (Ofring av dyr) er en hellig tilbedelseshandling som er sterkt oppmuntret av Allah (SWT). Hvert år under den hellige måneden Dhul Hijjah slakter muslimer over hele verden et dyr – en geit, sau, ku eller kamel – for å gjenspeile profeten Ibrahims vilje til å ofre sin sønn Ismail, for Guds skyld. Det er mange Qurbani-regler som må følges for at slakting av dyret skal regnes som en Qurbani.

Hva er Qurbani-reglene?

Hvem bør gi Qurbani? Når ofrer vi? Er det andre ting vi må ta hensyn til? Ikke bekymre deg! Vi har samlet alt du trenger å vite om dette hellige offeret.

Hvem må utføre Qurbani?

I følge de fleste muslimer anbefales det å gi Qurbani på det sterkeste, og ifølge Hanafi-madhaben er det obligatorisk for enhver voksen muslim som har rikdom som overstiger deres behov (dvs. som oppfyller nisab-terskelen).

Normalt er de som er kvalifisert til å betale Zakat forpliktet til å gi Qurbani.

Hanafi-tankeskolen sier at det er obligatorisk for:

-Hver muslim i moden alder (som har nådd puberteten).

-Ikke-reisende personer.

-De som i tillegg eier formue som er utenfor deres behov, lik (eller mer enn) det nåværende nivået av nisab (87,48 gram gull eller 612,36 gram sølv)

 

Gjeldende Nisab-verdi (28. april 2024)

Ved bruk av verdien av sølv 612,36 gram = 5848,61kr
Ved bruk av verdien av gull 87,48 gram = 71 800,06kr

I hvilken alder er Qurbani et Fardh (obligatorisk)?

Meningen om Qurbani er obligatorisk eller ikke er ulik mellom de forskjellige tankeretningene. Til fordel for de mindre heldige er imidlertid den hellige handlingen til Qurbani svært givende og anbefales for alle som er i en moden alder (har nådd puberteten), og besitter rikdom over Nisab-terskelen.

Når må Qurbani-dyr kjøpes?

Du må ha som mål å gi Qurbani-donasjonen din i tide. Islamic Relief har som mål å implementere alle Qurbani over tre dager (10. til 12. Dhul Hijjah).

Tiden for ofring slutter når solen går ned på den fjerde dagen. Derfor kan du foreta betalinger helt frem til slutten av den tredje dagen etter Eid (13. av Dhul-Hijjah) før Maghrib bønn. Vi anbefaler imidlertid å gi din Qurbani så tidlig som mulig.

Når må Qurbani utføres?

Det er ulik oppfatning blant de lærde om hvorvidt Qurbani kan gjøres over tre eller fire dager. For å respektere denne meningsforskjellen, streber Islamic Relief med å utføre Qurbani over tre dager. Vi strekker oss kun til den fjerde dagen i lokaliteter der dette er religiøst akseptert av den lokale muslimske befolkningen – og hvis det er et operativt behov for denne ekstra dagen. Vi kjøper inn dyrene som skal slaktes på forhånd basert på anslåtte kvoter. Derfor, hvis du gir en Qurbani på noen av disse dagene, vil Qurbani bli utført i tide.

Når distribueres Qurbani?

Qurbanis utføres gjennom Islamic Relief felt kontorer som kjøper og slakter dyr lokalt. Etter at dyret har blitt ofret, blir kjøttet deretter delt ut til de som trenger det mest. Hvis det er problemer med forsyningen i et bestemt land (på grunn av begrenset lokal forsyning, naturkatastrofer osv..), blir dyr slaktet i utlandet, og deretter sendt til de berørte landene. Alle dyr blir ofret i henhold til islamske retningslinjer.

Hvilke dyr kan ofres?

Dyrene som er kvalifisert bør oppfylle minimumskrav, som dyrets alder for Qurbani og tilstanden deres, inkludert:

-Sauer/Geiter
bør være minst ett år gammel (dette tilsvarer én persons Qurbani)

-Kyr/bøffel
bør være minst to år gammel (dette tilsvarer syv personers Qurbani)

-Kameler
bør være minst fem år gammel (nok for syv personers Qurbani)

I tillegg må alle dyr være friske, inkludert følgende forhold:

-De kan ikke være for tynne eller magre.
-De må selv kunne gå til slaktingsstedet.
-De kan ikke være tannløse, eller mangler over halvparten av tennene.
-De må ikke være blinde eller enøyde.
-De må ikke ha et halt ben som er så svakt at de ikke klarer å gå. 

Hvordan slakte et Qurbani-dyr

For at et slakt av et dyr skal regnes som Qurbani, er det avgjørende at slaktingen utføres humant etter Qurbani-reglene. Nedenfor er noen av reglene som bør følges:

-En skarp kniv må brukes for å utføre Qurbani – løse kniver kan påføre unødvendig smerte og lidelse.
-Kniver må ikke slipes foran offerdyret.
-Ingen dyr kan slaktes foran et annet.
-Når offeret blir gjort, må ordene “Bismillahi Allahu Akbar” resiteres.
-Dyret kan ikke flåes før kroppen er helt kald.

Hvordan distribuere Qurbani-kjøtt?

Det anbefales å dele Qurbani-kjøtt likt i tre deler. Etter ofringen beholdes en del for deg selv, en del deles ut til din familie og venner, og en del blir gitt til de fattige og trengende. Mange muslimer foretrekker å få Qurbani utført i verdens mest sårbare samfunn. Når du donerer din Qurbani til Islamic Relief, deler vi ut alle tre delene til de fattige og trengende.

Hvem kan motta Qurbani-kjøtt?

Når du distribuerer Qurbani-kjøttet ditt til de fattige og trengende, har vi satt kriterier på plass for å bestemme Qurbani-mottakere, noe som sikrer at vi når de mest sårbare uten partiskhet.

Kriteriene er basert på følgende punkter:

-Familier som lever på mindre enn minsteinntekten for det aktuelle landet.
-Kvinne-ledede husholdninger.
-Familier med funksjonshemmede og/eller eldre personer.
-Gravide kvinner.
-Ammende mødre.
-Familier med liten eller ingen tilgang til markedet.

Bør jeg unngå å klippe negler og hår hvis jeg gir Qurbani?

Det er ulike meninger om det er ulovlig å klippe negler og hår eller om det mislikes. Å avstå fra å klippe negler og hår hvis du donerer Qurbani er obligatorisk i henhold til Hanbali-madhaben og anbefales ifølge flertallet av lærde.

Hvor mange dyr må jeg ofre?

Å donere Qurbani er obligatorisk for enhver muslim som er økonomisk i stand til å gjøre det i Hanafi-madhaben, og ifølge flertallet av lærde anbefales det på det sterkeste. Hvis du er forpliktet til å donere Qurbani, er minimum du kan donere én Qurbani, som tilsvarer én sau/geit eller en syvendedel av en ku/bøffel/kamel.

Det er tillatt å donere mer enn én andel av Qurbani hvis du ønsker å gjøre det.  Profeten (fred være med ham) utførte selv flere Qurbani for seg selv og Ummah. Derfor tilbyr mange muslimer flere Qurbani på vegne av profeten (fred være med ham) og for avdøde foreldre.

Hvor mange Qurbani per familie?

I følge Hanafi-tankegangen må alle som er forpliktet til å donere Qurbani i husholdningen donere minimum én Qurbani hver. For eksempel tilsvarer én Qurbani en sau/geit. Et stort dyr som en ku/bøffel/kamel er nok for syv personer.

Qurbani-regler for mann og kone

I følge Hanafi-tankegangen, må både mannen og kona donere minst én Qurbani hver hvis de er har rikdom mer enn deres behov. Det som er utenfor deres behov lik (eller mer enn) det nåværende nivået av nisab (87,48 gram gull eller 612,36 gram sølv).

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har gått glipp av Qurbani?

Hvis du ønsker å gjøre opp for Qurbani-donasjoner du har gått glipp av i tidligere år, beregner du bare det totale antallet år du har gått glipp av og donerer det totale antallet i år. For eksempel, hvis det var obligatorisk for deg å donere Qurbani de siste tre årene, noe du har gått glipp av, kan du donere fire Qurbani i år.

Å ofre kommer med begrensninger

For de som ønsker å ofre, anbefales det ifølge flertallet av de lærde at når nymånen til Dhul Hijjah dukker opp (dvs. den 1. Dhul Hijjah), at du ikke klippe noe fra håret, neglene eller huden før du har ofret.

Høst belønningene fra Dhul Hijjahs velsignede dager, gi Qurbani nå.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR