I følge de fleste muslimer er Qurbani sterkt anbefalt, og ifølge Hanafi-madhaben er det obligatorisk for enhver voksen muslimsk mann/kvinne som har rikdom utover hans/hennes behov.

Normalt, hvis du er kvalifisert til å betale Zakat, er du også forpliktet i Hanafi-madhaben til å gi Qurbani.

“Og fullfør (ritualene for) pilegrimsferden og det hellige besøket for Allah. Men hvis dere blir hindret (på veien), så (send til slakting) det offerdyret som er tilgjengelig. Og barber ikke hodet deres før offerdyret når stedet sitt. Men den som er syk av dere eller har noe smerte i hodet (og barberer hodet før den angitte tiden), han må gjengjelde det med å faste eller gi almisse eller et offer. Den av dere som i fredelig tilstand drar nytte av å kombinere det hellige besøket med pilegrimsferden, bør (ofre) det offerdyret som er tilgjengelig. Men den som ikke klarer dette heller, må faste tre dager i løpet av pilegrimsdagene og syv dager etter å ha vendt tilbake fra pilegrimsferden, det blir totalt ti (faster). Denne (lettelsen) er for den hvis familie ikke bor i nærheten av den hellige moskeen (ikke er beboer av byen Mekka). Og frykt Allah, og vit at Allah gir hard pine” Koran 2:196

Hvem oppfyller de obligatoriske Qurbani kravene?

Hanafi-tankeskolen sier at å gi Qurbani er obligatorisk på:

Hver muslim i moden alder (som har nådd puberteten).

Ikke-reisende personer.

De som i tillegg eier formue som er utenfor deres behov, lik (eller mer enn) det nåværende nivået av nisab (87,48 gram gull eller 612,36 gram sølv).

Hvem er kvalifisert for Qurbani?

Islamic Relief har satt kriterier på plass for å bestemme Qurbani-mottakere. Kriteriene er basert på følgende:

Familier som lever på mindre enn minsteinntekten for det aktuelle landet.

Kvinnelig ledede husholdninger.

Familier med funksjonshemmede og/eller eldre personer.

Barn under fem år.

Gravide kvinner.

Ammende mødre.

Familier med liten eller ingen tilgang til markedet.

En grundig vurdering blir derfor utført av teamene våre for å objektivt identifisere vektingen og prioriteringen av hvert av kriteriene ovenfor. Disse brukes deretter når vi velger mottaker familier for å sikre at vi når de mest sårbare.

Gi en profetisk Qurbani

Qurbani er kategorisert som:

1 sau eller geit = 1 Qurbani
1 ku = 7 Qurbani (1 Qurbani – 1/7 av andelen)

Ved å gi Qurbani kan du hjelpe sårbare mennesker i nød, og sikre at de har en viktig kilde til protein for de velsignede dagene av Eid al-Adha.

Høst belønningene fra de velsignede dagene til Dhul Hijjah, gi Qurbani i dag.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR